Brezplačen dostop do tržno-analitske baze podatkov MAT - Market Analysis Tools

Brezplačen dostop do tržno-analitske baze podatkov MAT - Market Analysis Tools

Brezplačen dostop do tržno-analitske baze podatkov MAT - Market Analysis Tools

08. 10. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija omogoča slovenskim podjetjem brezplačen dostop do tržno-analitske baze podatkov International Trade Centra Market Analysis Tools (MAT). Brezplačen dostop je zagotovljen do 8. januarja 2019.

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 11. 12. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija omogoča slovenskim podjetjem brezplačen dostop do tržno-analitske baze podatkov International Trade Centra Market Analysis Tools (MAT), ki zajema naslednje baze:

  • Trade Map - nudi podatke o trgovinskih tokovih za 220 držav oz. regij in 5300 proizvodov (HS kod).
  • Market Access Map - zagotavlja informacije o carinskih tarifah za 200 držav, tarifnih opustitvah, kvotah, poreklu in trgovinskih tokovih, vezanih tarifah držav članic WTO, ne-tarifnih ukrepih.
  • Investment Map - zbira statistiko tujih neposrednih investicij za približno 200 držav in podrobnejšo analizo po sektorjih za 115 držav.
  • Trade Competitiveness Map - Pregled ključnih izvoznih sektorjev posameznih držav, pregled izvozno/uvozne uspešnosti držav ter omogoča primerjavo statističnih podatkov med državami.
  • Standards Map - omogoča analizo in primerjavo informacij o uporabi 230 standardov v več kot 180 državah in certificiranju izdelkov in storitev v več kot 80 sektorjih.

Do baz lahko dostopate na osnovi prijave.

Brezplačen dostop do baz je zagotovljen do 8. januarja 2019.

Več informacij

Nazaj