Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2012–2013 – ključen za uresničevanje načela »najprej pomisli na male«

Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2012–2013 – ključen za uresničevanje načela »najprej pomisli na male«

Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2012–2013 – ključen za uresničevanje načela »najprej pomisli na male«

29. 05. 2012

Akcijski načrt je celovit in povezan program konkretnih ukrepov za ustvarjanje konkurenčnega poslovnega okolja za mikro-, mala- in srednje velika podjetja.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 9. 5. 2012, www.mgrt.gov.si

Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja, ki ga je Vlada RS sprejela 26. aprila 2012, je celovit in povezan program konkretnih ukrepov za ustvarjanje konkurenčnega poslovnega okolja za mikro-, mala- in srednje velika podjetja (MSP) ter je hkrati ključen dokument za uresničevanje načela »najprej pomisli na male«.

V Akcijskem načrtu za izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2012–2013 (v nadaljevanju: Akcijski načrt) je predstavljen pregled usmeritev Vlade RS in nabor ukrepov, s katerimi bo vlada spodbujala nastajanje podjetij, hitrejši razvoj podjetij v začetnih fazah delovanja ter njihovo konkurenčnost, rast in razvoj vseh nadaljnjih fazah razvoja.

Programi, ki so namenjeni spodbujanju podjetij in podjetništva, upoštevajo aktualne usmeritve Evropske komisije in sledijo desetim načelom:

1. ustvariti okolje za podjetnike in družinska podjetja, kjer bo podjetništvo nagrajeno, 2. zagotoviti poštenemu podjetniku v stečaju, da kmalu dobi novo priložnost, 3. oblikovati predpise v skladu z načelom »najprej pomisli na male«, 4. doseči odzivnost javne uprave na potrebe MSP, 5. olajšati sodelovanje MSP pri javnih naročilih in boljša izraba državnih pomoči za MSP, 6. olajšati dostop MSP do financiranja ter podpora pravočasnemu plačevanju v gospodarskem poslovanju, 7. pomagati MSP, da bolje izkoristijo priložnosti enotnega trga, 8. spodbujati nadgradnjo spretnosti in znanj v MSP in vse oblike inovacij, 9. omogočiti MSP, da bodo izzive okolja spremenila v priložnosti, 10. spodbuditi in podpreti MSP, da bodo izkoristila prednosti rasti in priložnosti na tujih trgih.

Ključna usmeritev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in drugih inštitucij, vključenih v izvajanje Akcijskega načrta, je odprava pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje slovensko podjetništvo, in spodbujanje njegovih konkurenčnih prednosti.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo prek Slovenskega podjetniškega sklada zagotavljalo povratne oblike virov financiranja (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, tvegan kapital); SID banka bo nadaljevala izvajanje ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov; uvedene bodo davčne olajšave za spodbujanje naložb, rasti in razvoja gospodarstva; izvedene bodo aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi; poenostavljeni bodo pogoji za opravljanje storitev, dejavnosti in poklicev; internacionalizacija poslovanja bo uveljavljena kot osrednja horizontalna prednostna naloga; vzpostavljen bo poslovni portal Enotne kontaktne točke; aktivno bodo nadaljevali z odpravo administrativnih ovir.

Več o načrtovanih ukrepih lahko preberete v Akcijskem načrtu.

Nazaj