3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva

3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva

3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva

25. 09. 2012

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav je predstavil 3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki ga je sprejela vlada.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav je predstavil 3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki ga je sprejela vlada.

Minister je povedal, da paket zajema spremembe in dopolnitve zakonov in podzakonskih aktov s področja delovno pravne zakonodaje, sanacije bančnega sistema, širšega poslovnega sistema ter kmetijstva in okolja prinašajo 155 konkretnih rešitev.

Program ukrepov je poimenovan kot paket zato, da se na ravni vlade in vladnih resorjev z različnih področij usklajeno dela za spodbudo gospodarstvu, da so ukrepi v sozvočju, da drug drugega podpirajo in kot celota sledijo ključnemu cilju: spodbuditvi gospodarstva. In zato je pomembno, da se vsi ti ukrepi sprejmejo v paketu do koca leta.

Program je v celoti objavljen na strani: www.mgrt.gov.si v rubriki Programi in projekti.

Poudarki iz programa

Nazaj