Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

26. 02. 2024

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 15. 2. 2024, www.gov.si

Ministrstvo je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Elektronski obrazci služijo kot pomoč pri vnašanju vrednosti in izračunih v zvezi s presejalnim testom in tremi metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu. Gre za presejalni test iz priloge 2 in metode ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu iz priloge 3 Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Obrazci so objavljeni na Portalu varnosti in zdravja pri delu pod zavihkom Spletne aplikacije.

Avgusta lani je po dogovoru s socialnimi partnerji sprejet nov pravilni o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Po skoraj dvajsetih letih smo z njim vzpostavili omejitve pri ročnem premeščanju bremen za delavke in delavce, ki jih morajo upoštevati vsi delodajalci v vseh panogah.

Delavke in delavci se pri svojem delu soočajo z izredno težkimi in ponavljajočimi se fizičnimi obremenitvami. Na palete, ki pogosto presegajo višino delavk, se zlagajo zaboji, ki tehtajo več kot 20 kg, pogosto je dvigovanje bremen na ali nad višino ramen. Delavke so redno primorane potiskati bremena, ki presegajo njihovo lastno težo. Pogosto je tudi prenašanje in prekladanje bremen, ki presegajo razumno in sprejemljivo težo. Ročno premeščanje bremen (še posebej v dejavnosti, kot je trgovina) ima lahko zato uničujoče posledice za zdravje delovnih ljudi. Kostno-mišična obolenja so najpogostejša bolezen v EU, ki izhaja neposredno iz povečevanja obremenitev pri delovnem procesu. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji tovrstna obolenja vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti, ta obolenja pa pogosto vodijo celo v invalidnosti.

Zato je še toliko bolj pomembno, da se po skoraj dvajsetih letih s pravilnikom vzpostavili omejitve pri ročnem premeščanju bremen za delavke in delavce, ki jih bodo morali upoštevati vsi delodajalci v vseh panogah.

Nazaj