Javni poziv 112SUB-OBPO24 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Javni poziv 112SUB-OBPO24 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

19. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2024, Stran: 638

Predmet javnega poziva: Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več posameznimi deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:

  • A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu,
  • B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
  • C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
  • D - optimizacija sistema ogrevanja.

Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica itd.

Starejša stavba po tem javnem pozivu je stavba:

  • za katero je bilo veljavno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske ali poslovne stavbe ali spremembo namembnosti v stanovanjsko ali poslovno stavbo izdano pred 1. 7. 2010 ali
  • za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdano gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010 ali
  • za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdano dovoljenje za objekt daljšega obstoja ali
  • za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdana odločba, s katero se je ugotovilo, da ima objekt pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje na podlagi zakona.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost v stavbah, zmanjšanje onesnaženosti zraka in s tem boljša kakovost zunanjega zraka.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7.000.000,00 EUR.

Pozivnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko pooblaščenci pridobijo po telefonski številki: (01) 241-48-36 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12.00 in 14.00 uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00 uro.

Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo pooblaščenec natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko pooblaščenec tudi naroči pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejme po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Brezplačno energetsko svetovanje: V pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Neodvisni svetovalci upravičenim osebam svetujejo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stavbi.

Informacije o brezplačnem energetskem svetovanju so na voljo na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki: 080 1669.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj