Sprememba Javnega razpisa za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Sprememba Javnega razpisa za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

19. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 15. 4. 2022, Stran: 1221

Javnem razpisu za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19 (Uradni list RS, št. 49, Ob-2101/22) se:

  1. točka 5 »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremeni tako, da se v tabeli besedilo »PP 1032710 Trženje in razvoj turizma« zamenja z besedilom »PP 173210 Trženje in razvoj turizma«;
  2. točka 7 »Upravičeni stroški in pavšalni znesek za izračun vrednosti sofinanciranja« dopolni tako, da se v zadnjem odstavku za obstoječe besedilo doda stavek: »Upravičeno vrednost sofinanciranja izračuna agencija na podlagi predloženih dokazil o plačilu plač in prispevkov za določeno število zaposlenih, ki so zajeti v izračun.«;
  3. točka 8 »Rok in način oddaje vloge na javni razpis« dopolni tako, da se za zadnji odstavek doda odstavek z naslednjim besedilom: »Prijavitelj lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo. V primeru, da prijavitelj odda več vlog, bo komisija obravnavala vlogo, ki je bila glede na čas oddaje zadnja oddana, predhodno oddane vloge bodo zavržene.«.

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/385.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj