Javno naročilo - »Dobava promocijskega materiala do 31. 12. 2022«

Javno naročilo - »Dobava promocijskega materiala do 31. 12. 2022«

22. 02. 2022

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 21. 2. 2022, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je dobava promocijska materiala. Naročnik se pri svojem delovanju srečuje z različnimi deležniki tako doma kot tudi v tujini. Za vse svoje ciljne javnosti potrebuje promocijski material. Predmet tega sporazuma je dobava različnega promocijskega materiala za namene promocije tako SPIRIT Slovenija doma in v tujini, kot tudi promocija slovenske države in njenega gospodarstva v tujini in projekta SPOT v Sloveniji.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Ponudbe morajo biti do roka predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Rok za oddajo ponudb je 14. 3. 2022, do 9.00 ure.

Dodatne informacije: Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 3. 3. 2022, do 11.00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 8. 3. 2022, do 14.00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Več: Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj