Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v občini Ajdovščina v letu 2021

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v občini Ajdovščina v letu 2021

18. 05. 2021

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 23. 4. 2021, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov in storitev s področja turizma in s tem krepitev konkurenčnosti in kakovosti destinacije Vipavska dolina. Inovativni produkt ali storitev je po tem razpisu produkt ali storitev, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviguje kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije Vipavska dolina. Turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Državna pomoč se dodeli za izdelavo začetnega prototipa produktne ali trženjske inovacije. Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti turističnega produkta ali storitve. Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov, turistične ponudbe ali cen.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Več

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so:

  • stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
  • materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
  • stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,

DDV ni upravičen strošek.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki želijo izdelati začetni prototip z namenom krepitve oziroma oblikovanja novih turističnih produktov oziroma storitev.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovativnih turističnih produktov in storitev v letu 2021 je 15.000 EUR.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 28. 5. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki: (05) 365 9126 (Janez Furlan) in  (05) 365 9159 (Janja Lazar).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj