Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2021

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2021

09. 02. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Radovljica, 29. 1. 2021, www.radovljica.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Radovljica.

V letu 2021 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Namen razpisa:

  • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Radovljica.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so:

  • samostojni podjetniki ter
  • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 32.000 EUR in sicer za ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Razpisnik: Občina Radovljica

Rok: Rok za oddajo vlog je 4. 3. 2021.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba: Alenka Langus, Tel: (04) 537-23-13, e-naslov: alenka.langus@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Radovljica ter na spletni strani Občine Radovljica: www.radovljica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj