Sprememba javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi - A1

Sprememba javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi - A1

03. 11. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 30. 10. 2020, Stran: 2272

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi - A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2579/20), ki se glasi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, v podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« se spremeni skupni razpisani znesek, ki znaša 7.200.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR

Iz postavke za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

 

7.200.000,00

2020

Posojilo

Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, v podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se črta:

- rok do 2. 11. 2020.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj