Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

22. 05. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 22. 5. 2020, Stran: 1081

Na podlagi sklepa o novem roku št. 4301-125/2018/281-09421623 z dne 22. 4. 2020, objavljamo novi rok za odpiranje za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«.

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39.

2. V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (oznaka: JR SE OVE 2019) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/19, in njegovi spremembi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 53/19, se za osmim odstavkom 8. točke objave doda nov deveti odstavek, ki se glasi: »Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 26. 6. 2020. Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem in četrtem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za peto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«

V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »Rok za oddajo vlog na peto odpiranje« nadomesti z besedilom »Rok za oddajo vlog na šesto odpiranje«, besedilo »Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje« z besedilom »Vloge, ki bodo prispele za šesto odpiranje«, besedilo »na prvem, drugem, tretjem in četrtem« z besedilom »na prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem« in besedilo »Vloge, prejete za peto odpiranje« z besedilom »Vloge, prejete za šesto odpiranje«.

Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj