Drugi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije

Drugi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije

05. 05. 2020

3 1
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 4. 5. 2020

Prvega maja 2020 je stopil v veljavo Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2). Cilj zakona je podjetjem omogočiti oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev delovnih mest.

Državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij

 • Višina posameznega poroštva bo največ 70 % glavnice za velika podjetja in 80 % glavnice za mikro, majhna ali srednja podjetja.
 • Višina posojila bo največ 10 % prihodkov v letu 2019 in ne več od letnih stroškov dela.
 • Pogodba za posojilo mora biti sklenjena med 13. marcem in 31. decembrom 2020.
 • Rok za odplačilo posojila je največ 5 let.
 • Posojilo ni namenjeno podjetjem v težavah, povezanim družbam, družbam s sedežem v tujini in družbam v davčnih oazah.

Dopolnitve prvega paketa ukrepov

 • Tisti, ki so izgubili delo v času epidemije, prejmejo začasno nadomestilo plače v višini 513,64 evra bruto mesečno; vlogo oddajo območnemu zavodu za zaposlovanje.
 • Do nadomestila plače za delavce so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na 2019.
 • Do nadomestila plače in plačila socialnih prispevkov za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo so upravičene tudi humanitarne in invalidske organizacije.
 • Do nadomestila plače za delavce so upravičeni tudi delodajalci iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti, če imajo manj kot 10 zaposlenih.
 • Plačila prispevkov za socialno varnost so oproščeni zavezanci, ki so dolžni plačevati poklicno zavarovanje.
 • Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na 2019.
 • Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov so v sorazmernem deležu upravičeni tisti samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki delajo za krajši delovni čas.
 • Delavci se bodo lahko na zahtevo delodajalca v času začasnega čakanja na delo vrnili na delo za do sedem dni v tekočem mesecu (ne nujno zaporednih).
 • Država bo zagotovila mesečni krizni dodatek za invalide zaposlene v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.
 • Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini med 130 in 300 evrov so upravičeni tudi brezposelni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja in prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.
 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo člani kmetij starejši od 65 let, ki ne prejemajo pokojnine.
 • Enkratno solidarnostno pomoč v višini 150 evrov prejmejo tudi izredni študenti.
 • Enkratno solidarnostno pomoč v višini 150 evrov prejmejo tudi prejemniki starševskega dodatka, dodatka za nego otroka, družinski pomočniki, rejniki, upravičenci po zakonu za vojne veterane in vojne invalide, upravičenci do nadomestila po zakonu o socialnem vključevanju invalidov.
 • Enkratno solidarnostno pomoč v višini 30 evrov za vsakega otroka prejmejo prejemniki otroškega dodatka, če niso višje kot v 6. dohodkovnem razredu.
 • Do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve so upravičeni tudi zasebni izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva, ki opravljajo javno službo.
 • Zavod za zaposlovanje lahko brezposelne delavce napoti na začasna in občasna dela v kmetijstvu.

Ostali ukrepi

 • Namesto vračila vplačanega zneska lahko turistično podjetje potrošniku izda vrednotnico, ki jo je mogoče unovčiti v 2 letih.
 • Dvig povprečnine za občine za 6 %.
 • Najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti države ali občine, v času epidemije ne bo treba plačati najemnine.
 • Dodatna olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije.
 • Oprostitev plačila DDV za maske in razkužila od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020.
 • Pospešitev izdaja gradbenih dovoljenj, poenostavitev upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

***

 • #PKP2

Vključuje ukrepe za zagotavljanje likvidnost gospodarstva in popravke 1. paketa

Vlada Republike Slovenije

- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (PDF)

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PDF)

 • #PKP1

Uveljavljen protikoronski paket ukrepov za omilitev posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo

Vlada Republike Slovenije

- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PDF)

Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj