Zapiranje gospodarske družbe

Zapiranje gospodarske družbe

28. 10. 2019

Vir in informacije: Računovodski servis Zeus d.o.o., 24. 9. 2019, www.racunovodski-servis-zeus.si

Ustanovitev gospodarske družbe v večini primerov precej enostavna in se jo lahko uredi med drugim tudi na SPOT točki. Druga zgodba je, ko želimo d.o.o. zapreti, saj se tega ne da urediti preko SPOT točke. Gospodarska družba lahko preneha opravljati svojo dejavnost prostovoljno ali prisilno.

V nadaljevanju je navedenih nekaj razlogov, zaradi katerih mora gospodarska družba prenehati z opravljanjem svoje dejavnosti:

  • če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
  • s stečajem,
  • s statusnim preoblikovanjem,
  • če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.

Prenehanje gospodarskih družb ureja Zakon o gospodarskih družbah, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb pa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V vseh primerih, razen pri stečaju in prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se opravi postopek likvidacije družbe.

Ko podjetju ne uspe več pravočasno poravnati svojih obveznosti oziroma je dlje časa nelikvidno oz. insolventno, največkrat sproži postopek prisilne poravnave in/ali pozneje stečaja podjetja. Uspešno končan postopek prisilne poravnave pomeni, da podjetje lahko nadaljuje svoje poslovanje, končan postopek stečaja podjetja pa pomeni prenehanje njegovega poslovanja.

Prenehanje poslovanja družbe po skrajšanem postopku

Pri manjših podjetjih z urejenimi obveznostmi se lastniki pogosto odločajo za prenehanje po skrajšanem postopku, ki ga sprožijo sami, s pomočjo notarja.

Likvidacija družbe

Likvidacija sledi prenehanju družbe in se posebej registrira v sodnem registru. Namen likvidacijskega postopka je razdeliti premoženje družbe in izbrisati družbo iz sodnega registra družb.

Prisilna poravnava

V postopku prisilne poravnave se želi ohraniti pravno osebo - dolžnika, zato gre med dolžnikom in upniki za dogovor o znižanju obveznosti do upnikov oz. za podaljšanje časovnega obdobja za odplačilo obveznosti.

Stečaj

Če ni verjetno, da bo družba s finančnim prestrukturiranje (postopek prisilne poravnave) odpravila vzroke svoje insolventnosti na način, da bi bili upniki bolje poplačani kot v primeru stečaja družbe, mora poslovodstvo družbe predlagati začetek stečajnega postopka. Predlagatelji stečaja so lahko tudi drugi subjekti.

Vir: SPOT

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj