Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2019

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2019

24. 09. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 20. 9. 2019, Stran: 1927

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
  • Ukrep 2: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev razpisa znaša 30.000,00 EUR.

Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

  • 15.000,00 EUR za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja (ukrep 1) in
  • 15.000,00 sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih (ukrep 2).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vloge je 4. 10. 2019, do 12.30 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 25. 9. 2019 do 12. ure, Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 27. 9. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj