Akademija za prenos lastništva v družinskih podjetjih in mreženje naslednikov

Akademija za prenos lastništva v družinskih podjetjih in mreženje naslednikov

28. 05. 2024 - 10. 06. 2024

na spletu in v Klubu slovenskih podjetnikov, Ljubljana

Datum: maj, junij in september 2024

Cikel dveh (2) sklopov treh (3) brezplačnih mreženj za družinska podjetja.

Akademija za lastnike in naslednike družinskih podjetij sestavljata dva cikla treh mreženj, katerih namen je podjetnikom in podjetnicam, lastnikom podjetij in prevzemnikom, v manjših skupinah podati razmišljanje o prenosu lastništva podjetja, si med seboj izmenjati izkušnje ter si, skupaj z moderatorjem, pomagati pri ovirah na poti rasti in razvoja ter re-pozicioniranju podjetij na trgu.

Kako poteka mreženje za prenos lastništva podjetja?

Mreženje obsega dva cikla treh brezplačnih delavnic. Vsako mreženje traja dve (2) šolski uri.

Mreženje se bo izvajalo preko spleta, link boste prejeli dan pred srečanjem, na mail s katerim ste se prijavili, eno srečanje pa bodo izpeljali v prostorih partnerja projekta, v Klubu slovenskih podjetnikov.

Komu je namenjeno mreženje za prenos lastništva podjetja?

  • Podjetnikom, ki se pripravljajo na prenos lastništva podjetja.
  • Podjetnikom, ki razmišljajo o prenosu lastništva podjetja.
  • Prevzemnikom, ki načrtujejo prevzem (družinskega) podjetja.
  • Podjetniškim svetovalcem in drugim profesionalcem, ki imajo za stranke družinska podjetja.

Kaj pridobim z mreženjem?

  • Znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki  naredili na poti prenosa podjetij.
  • Spoznali boste različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje.
  • Razmislek o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem pozicioniranju podjetja ali novih poslovnih izzivih.
  • Izmenjava mnenj z izkušenimi slovenskimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva.
  • Izmenjava izkušenj s podjetniki, ki imajo podobne izzive.

Ali veste?

V okviru vavčerja za prenos lastništva lahko prejmete podporo s strani države, do višine 60% realnih stroškov oz. največ 3.000,00 EUR. Za vsak sklop aktivnosti so v razpisni dokumentaciji navedeni stroški aktivnosti, ki so upravičeni do povračila stroškov. Več si lahko preberete v dokumentaciji vavčerja za prenos lastništva.

Prvi sklop podjetniškega mreženja

Termini in kraj: 28. 5., 4. 6. in 11. 6. 2024

Ura: od 16.00 do 17.30 ure


Mreženje 1: Psihološki vidiki prehoda lastništva: Kako se soočiti z izzivi in priložnostmi


Moderator: izr. prof. dr. Mitja Jeraj

Termin in kraj: 28. 5. 2024, od 10.00 do 11.30 ure, v prostorih SBC - Klub slovenskih podjetnikov

Vsebina delavnice in cilji: V tem mreženju boste obravnavali razumevanje čustev in psiholoških vidikov, povezanih s prehodom lastništva v podjetju. Delavnica bo ponudila praktične strategije za obvladovanje stresa in ohranjanje produktivnosti med prehodnim obdobjem.

izr. prof. dr. Mitja Jeraj je predavatelj in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Izvedel je številna inovativna svetovanja v povezavi s prenosom lastništva podjetij iz ustanovitelje na naslednike. Poleg tega je nosilec raziskave GUESSS 2016 za Slovenijo, ki je bila raziskava na področju družinskega podjetništva in prehoda lastništva iz ustanoviteljev na naslednike v kar 50 državah. Iz tega področja je imel dr. Jeraj več intervjujev in predavanj.


Mreženje 2: Načrtovanje nasledstva v podjetju: Ustvarjanje trajne vrednosti


Moderator: dr. Jaka Vadnjal

Termin in kraj: 4. 6. 2024, od 16.00 do 17.30 ure, online

Vsebina delavnice in cilji: Na mreženju se bodo podale smernice za razvoj strateškega načrta za prenos lastništva in vodenja v podjetju.
Poudarek bo na ustvarjanju trajne vrednosti in zagotavljanju kontinuitete poslovanja.

dr. Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.


Mreženje 3: Inovativne strategije za prenos podjetniškega znanja: Kako prenesti ključne veščine in izkušnje


Moderator: izr. prof. dr. Mitja Jeraj

Termin in kraj: 11. 6. 2024, od 16.00 do 17.30 ure, online

Vsebina delavnice in cilji: Razprava o različnih pristopih k prenosu ključnih podjetniških znanj in izkušenj. Poudarek bo na uporabi tehnologijementorstvu in formalnih izobraževalnih programih za zagotavljanje uspešnega prenosa znanja.

izr. prof. dr. Mitja Jeraj je predavatelj in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Izvedel je številna inovativna svetovanja v povezavi s prenosom lastništva podjetij iz ustanovitelje na naslednike. Poleg tega je nosilec raziskave GUESSS 2016 za Slovenijo, ki je bila raziskava na področju družinskega podjetništva in prehoda lastništva iz ustanoviteljev na naslednike v kar 50 državah. Iz tega področja je imel dr. Jeraj več intervjujev in predavanj.

Udeležba je brezplačna.

Drugi sklop podjetniškega mreženja

Termini in kraj: 10. 9., 17. 9. in 24. 9. 2024

Ura: od 16.00 do 17.30 ure


Mreženje 1: Skrb za zaposlene v prehodnem obdobju: Kako ohraniti motivacijo in angažiranost


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Termin in kraj: 10. 9. 2024, od 16.00 do 17.30, online

Kratek opis delavnice: Podali vam bodo strategije za učinkovito komuniciranje z zaposlenimi med prehodom lastništva. Poudarek bo na ohranjanju organizacijske stabilnosti in krepitvi zaupanja med zaposlenimi.

dr. Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.


Mreženje 2: Ustvarjanje inovativnih poslovnih modelov v prehodnem obdobju: Kako izkoristiti priložnosti za rast


Predavatelj: izr. prof. dr. Mitja Jeraj

Termin in kraj: 17. 9. 2029, od 16.00 do 17.30 ure, online

Kratek opis delavnice: Razprava bo potekala o možnih poslovnih modelih, ki omogočajo uspešen prehod lastništva. Poudarek bo na identifikaciji novih priložnosti za rast in diverzifikacijo poslovanja v prehodnem obdobju.

izr. prof. dr. Mitja Jeraj je predavatelj in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Izvedel je številna inovativna svetovanja v povezavi s prenosom lastništva podjetij iz ustanovitelje na naslednike. Poleg tega je nosilec raziskave GUESSS 2016 za Slovenijo, ki je bila raziskava na področju družinskega podjetništva in prehoda lastništva iz ustanoviteljev na naslednike v kar 50 državah. Iz tega področja je imel dr. Jeraj več intervjujev in predavanj.


Mreženje 3: Finančno načrtovanje in proračuniranje v procesu prehoda lastništva


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Termin in kraj: 24. 9. 2024, od 16.00 do 17.30 ure, online

Kratek opis delavnice: Mreženje bo potekalo o učinkovitem upravljanju s finančnimi sredstvi med prehodnim obdobjem. Podali bomo smernice za oceno vrednosti podjetja in prilagoditev proračuna za prihodnje potrebe.

dr. Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Delavnice so sofinancirane s strani SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.Nazaj