Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Številka 09-2017 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 27. 2. 2017, Stran: 469

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.

Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke.

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti do 60 podjetij, 40 v Vzhodni in 20 v Zahodni kohezijski regiji, pri aktivni udeležbi na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • Stroški nastopov na sejmih in razstavah - stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku (stroški prijave podjetja, stroški najema razstavne površine, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve);
  • Stroški za službena potovanja (stroški kotizacije udeležencev, stroški prevoza, stroški bivanja).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:

Regija

Sredstva

Vzhodna kohezijska regija

340.000,00 EUR

Zahodna kohezijska regija

160.000,00 EUR

Skupaj

500.000,00 EUR

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Roki za oddajo vlog so:

  • za prvo odpiranje 29.3.2017,
  • za drugo odpiranje 12.6.2017.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: gpsvnjAtqjsjutmpwfojb/tj s pripisom »JR Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini - vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov