Podpora podjetjem pri prenosu lastništva

Podpora podjetjem pri prenosu lastnistva

Prenos lastništva podjetja je ena od faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij kritična, zato želi država preko programov SPIRIT Slovenija, javne agencije podjetnike osveščati o pripravah na postavljanje nasledstva in prenos lastništva v podjetju ter sofinancirati nekatere aktivnosti oziroma procese, kjer podjetja in prevzemniki potrebujejo zunanjo strokovno podporo ali kompetence.

V ta namen SPIRIT Slovenija, javna agencija, vzpostavlja bazo ekspertov in katalog usposabljanj za prevzemnike. Program bo zajemal finančno pomoč pri aktivnostih, ne glede na obliko prenosa lastništva, in odgovarjal na določene izzive na področju prenosa lastništva med generacijami v družinskih podjetjih ter med drugimi oblikami prenosa lastništva v podjetjih. 

Podjetniki, ki želite pridobiti informacijo o pomenu prenosa lastništva, začenjate postopek prenosa lastništva ali ste podjetje že predali nasledniku/prevzemniku, lahko tukaj pridobite informacije o prenosu lastništva in spoznate primere dobrih praks.

Uspešni prenosi lastništva med generacijami po mnenju strokovnjakov potekajo okoli 10 do 15 let, zato se bodo učinki teh aktivnosti kazali na dolgi rok.