Podpora podjetjem pri prenosu lastništva

Podpora podjetjem pri prenosu lastnistva

Prenos lastništva podjetja je ena od faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij kritična, zato želi država preko programov SPIRIT Slovenija, javne agencije, podjetnike osveščati o pripravah na postavljanje nasledstva in prenos lastništva v podjetju ter sofinancirati nekatere aktivnosti oziroma procese, kjer podjetja in prevzemniki potrebujejo zunanjo strokovno podporo ali kompetence.

V ta namen SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju agencija) vzpostavlja Nacionalno točko za prenos lastništva. Namen točke je osveščanje o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo. Preko pooblaščanih oseb agencije lahko podjetniki na področju prenosa lastništva pridobijo svetovalni intervju na katerem se seznanijo s izzivi in pastmi s katerimi se lahko srečajo pri prenosu lastništva ter pridobijo podrobne informacije o vavčerski spodbudi na področju prenosa lastništva. Na podlagi opravljenega svetovalnega intervjuja podjetnik prejme potrdilo agencije, ki je priloga k vavčerju za prenos lastništva. Podjetnik lahko pridobi vavčer za sklop aktivnosti, ki se navezujejo na pripravo podjetja na prenos lastništva, za sklop aktivnosti, ki se navezujejo na samo izvedbo prenosa lastništva (prodajo podjetja, prenos na družinskega člana ali na notranji odkup), tretji sklop je namenjen aktivnostim za usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij. Agencija vodi evidenco zunanji izvajalcev med katerimi lahko podjetnik izbira zunanje izvajalce ob prijavi na vavčer za prenos lastništva. Pri izvedbi aktivnosti in izdelavi dokumentov pomembnih za pripravo ali izvedbo na prenos lastništva v okviru vavčerja za prenos lastništva sta tako podjetnik, kot njegov zunanji izvajalec dolžna upoštevati minimalne zahteve za pripravo dokumentacije za prenos lastništva.

Podjetniki, ki želite pridobiti informacijo o pomenu prenosa lastništva, začenjate postopek prenosa lastništva ali ste podjetje že predali nasledniku/prevzemniku, lahko tukaj pridobite informacije o prenosu lastništva in spoznate primere dobrih praks in se prijavite na svetovalni intervju.