Javni razpis P1 plus 2024 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni razpis P1 plus 2024 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

23. 04. 2024

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 19. 4. 2024, Stran: 946

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Namen razpisa: Namen produkta je hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP-jev za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije/zelenega/krožnega gospodarstva.

Produkt je namenjen podjetjem, ki:

 • načrtujejo investicije, ki zagotavljajo rast podjetja,
 • povečujejo dodano vrednost na zaposlenega,
 • ohranjajo in/ali ustvarjajo nova delovna mesta,
 • nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

Cilj razpisa: Cilji finančnega ukrepa:

 • zagotavljanje ugodnih finančnih virov za MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
 • spodbujanje zasebnih vlaganj,
 • razvoj ali uporaba zelenih tehnologij in digitalnih rešitev, orodij, opreme in aplikacij, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije/emisij ali prispevajo k ciljem blaženja podnebnih sprememb,
 • prehod na krožno gospodarstvo - zmanjšanje uporabe primarnih surovin in/ali večjo uporabo sekundarnih materialov v primerjavi z obstoječo prakso,
 • integracija ali uporaba digitalnih tehnologij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 60.000.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.000.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • v letu 2024: 15. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: razpisi@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj