Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana)

17.05.2013

Regionalni razvojni center Koper (RRC) je 13. maja 2013 objavil 2. javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalnem razvojnem centru Koper redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Deset izbranih udeležencev se bo v operacijo vključilo 1. 7. 2013.

Javni predstavitvi poziva:

  • Petek, 17. 5. 2013 ob 10. uri v Sežani (PIC Inkubator Sežana, konferenčna dvorana, Kraška ul. 2) in
  • Ponedeljek, 20. 5. 2013 ob 10. uri v Kopru (Zavod za zaposlovanje, Kmečka ul. 2). 

Prijave: Rok za prijavo je 3. junij 2013.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, vodja projekta mag. Tina Jančar Matekovič, Tel: (05) 66 37 582, e-naslov: ujob/nbuflpwjdAssd.lq/tj, www.rrc-kp.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov