Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2019 in 2020

Rok razpisa

Razpisanih je več rokov, vendar najdlje do 30. 10. 2020.

Objavljeno: Občina Žalec, www.zalec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrepe:

  • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitev;
  • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju izdelkov in storitev;
  • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene;
  • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming)

Več

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020.

Pogoji za sodelovanje: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa:

  • Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 100.000,00 EUR.
  • Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 80.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Žalec

Rok: Roki za prijavo za leto 2019 so naslednji:

Za UKREP 1, 3, 5: 6. 5. 2019

Za UKREP 4:

  • 1. rok: 28. 6. 2019
  • 2. rok: 30. 10. 2019

Razpisan drugi rok velja samo v primeru, da v prvem roku ne bodo porabljena razpisana sredstva za UKREP 4.

Roki za prijavo za leto 2020 so naslednji:

Za UKREP 1, 3, 5: 30. 1. 2020

Za UKREP 4:

  • 1. rok: 30. 6. 2020
  • 2. rok: 30. 10. 2020

Razpisan drugi rok velja samo v primeru, da v prvem roku ne bodo porabljena razpisana sredstva za UKREP 4.

Dodatne informacije: Dodatne informacije za posamezne ukrepe lahko pridobite pri naslednjih kontaktnih osebah:

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Žalec: www.zalec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov