Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Rok razpisa

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. 1. 2019.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 26. 10. 2018, Stran: 2157

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Razdelitev sredstev po sklopih:

  • 12.015.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo, za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in
  • 2.985.000 eurov za ostale upravičence (sklop B).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. 1. 2019.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. 11. 2018 do vključno 15. 1. 2019 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-94, e-naslov: blusqAhpw/tj,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov