Javni poziv za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018

Rok razpisa

Projektni predlogi morajo za Podprogram za okolje prispeti najkasneje do 19. 11. 2018 do 12. ure. Projektni predlogi za Podprogram za podnebne ukrepe pa najkasneje do 6. 8. 2018 do 12. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 8. 6. 2018, Stran: 1363

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2018 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Predmet razpisa: Predmet oziroma namen javnega poziva je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2018, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci, ki se lahko prijavijo na poziv za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v Razpisu Evropske komisije, objavljenem na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Rok za oddajo projektnih predlogov in na­čin predložitve predlogov:

a) Podprogram za okolje

  • Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Mini­strstva najkasneje do 19. 11. 2018 do 12. ure.

b) Podprogram za podnebne ukrepe

  • Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Mini­strstva najkasneje do 6. 8. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: hq/npqAhpw/tj in mjgf/npqAhpw/tj. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani LIFE Slovenija.

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

- Podprogram za okoljske ukrepe

  • Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, Tel: (01) 478-74-54 ali (01) 478-73-10 tajništvo, e-pošta: ubukbob/psijoj.wbmkbwfdAhpw/tj,
  • Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: (01) 478-74-83 ali (01) 478-74-75 tajništvo, e-pošta: kvmjkbob/mfcf{.mp{fkAhpw/tj,
  • Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije

Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej

Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec

- Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, Tel: (01) 478-73-39 ali (01) 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: mjgf/npqAhpw/tj.

Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov