Brezplačni promocijsko motivacijski dogodek - »Od ideje do produkta«

06.03.2019

Lokacija: UP Famnit, Glagoljaška 8, Koper

Datum: 18. marec 2019, ob 16.00 do 17.30 ure

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« organizira v sodelovanju s Fakulteto za Management Univerze na Primorskem brezplačni promocijsko motivacijski dogodek - »Od ideje do produkta« za inovativne potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente,pedagoške delavce, raziskovalce), nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«.

Ključ do uspeha je osredotočenost na stvari, ki si jih želimo in ne na tiste, ki se jih bojimo. Brian Tracy

Program dogodka je usmerjen v predstavitev tekočih aktivnosti UIP, dobrih praks ter ozaveščanje udeleženih o programu »SIO 2018-2019. Na dogodku bodo podane podrobnejše informacije o podjetniškem natečaju Podjetna Primorska 2019, predstavljeni bodo cilji natečaja, pogoji sodelovanja za prijavitelje, kategorije, nagradni sklad ter ostale podrobnosti pri sami prijavi.

Gostji: Nika Tomažič in Monika Kršić, zmagovalki Podjetne Primorske 2018 v kategoriji Start-up Academic Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem. Študentki UP Famnit in ustanoviteljici Zavoda za razvoj inovativnih rešitev v agroživilstvu Cupgrape, sta v letu 2018 najprej osvojili zmago na mednarodnem tekmovanju »International Call for Solutions” za iskanje inovacij s področja agroživilstva, nato sta prepričali še strokovno komisijo natečaja Podjetna Primorska z biorazgradljivim lončkom iz tropin Cupgrape.

Program dogodka:

16.00 - 16.30

Predstavitev programa SIO 2018 - 2019 in podpornega podjetniškega okolja UIP Univerzitetnega inkubatorja Primorske in Javne agencije SPIRIT Slovenija

Dorijan Maršič,  mag. Andrej Medved, Lara Pirc

16:30 - 16:45

Predstavitev natečaja Podjetna Primorska 2019

16.45 - 17.15

Predstavitev primera dobre prakse, pogovor z zmagovalkama natečaja Podjetna Primorska 2018 v kategoriji Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem, Nika Tomažič in Monika Kršić, Zavod za razvoj inovativnih rešitev v agroživilstvu Cupgrape

17.15 - 17.30

Vprašanja za predavatelje in gostji, mreženje

Organizator si dopušča pravico zamenjave datuma izvedbe ali vsebine v primeru višje sile.

Moderator dogodka: Dorijan Maršič

Več o dogodku

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: Dodatna vprašanja lahko pošljite na e-naslov: jogpAvjq/tj.

Aktivnost poteka v okviru operacije SIO 2018-2019, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov