Brezplačna delavnica - »Prenos podjetja in statusno preoblikovanje«

25.05.2018

Lokacija: Koper in Sežana

Datum in kraj:

 • 31. maj 2018, od 9. do 11. ure - v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru
 • 31. maj 2018, od 14. do 16. ure - v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Sežani

Vabljeni na brezplačno delavnico z naslovom: »Prenos podjetja in statusno preoblikovanje«, ki bo potekala v četrtek, 31. maja 2018, od 9. do 11. ure v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru in od 14. do 16. ure v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Sežani.

Vsebina delavnice:

 1. Možni načini prenosa dejavnosti samostojnega podjetnika z uporabo statusnih in davčnih predpisov
 2. Postopni prenos premoženja s.p. na pravno osebo in dajatve
 3. Davčno nevtralen prenos premoženja samostojnega podjetnika na status s.p.
 4. Izvzem premoženja iz dejavnosti s.p. v zasebno gospodinjstvo in pravne podlage – poudarek na nepremičninah
 5. Davčno nevtralen prenos dejavnosti s.p. na prevzemno kapitalsko družbo, cenitev stvarnega vložka podjetnikovega kapitala po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), sestava predloga za vpis stvarnega vložka v sodni register
 6. Računovodski vidik prenosa, vsebina Bilance stanja
 7. Sestava pogodbe o prenosu premoženja s.p. na pravnega naslednika in pomen pogodbe (služi za prepise vozil, ureditev licenc, ureditev kreditov in finančnih najemov, podlaga za sestavo predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo)
 8. Posebnosti glede prerazporeditve delavcev pri pravnem nasledniku
 9. Obveznosti do FURS-a po zaključenem prenosu.

Delavnico vodi davčna svetovalka Dunja Verbajs iz podjetja Davčno svetovanje Verbajs d.o.o.

Dogodek je brezplačen!

Prijava:

Pri prijavi navedite ali se prijavljate na usposabljanje v Sežani ali v Kopru.

Dodatne informacije:Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov