Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2019«

06. 09. 2019

 

 

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto, 23. 8. 2019, www.rc-nm.si

Predmet povabila: Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program: Črnomelj, Metlika, Semič in Žužemberk. Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2018 do 22. 9. 2019, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Več

Vrednost razpisa: Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2019 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil)

Sredstva v EUR

Črnomelj

7.000,00

Metlika

7.000,00

Semič

3.500,00

Žužemberk

3.500,00

Skupaj

21.000,00

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je do ponedeljka, 30. 9. 2019, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti s pošto oz. biti oddane po prinosniku na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, Novo mesto. 

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Aleksej Metelko, Tel: 030 304 303, e-naslov: aleksej.metelko@rc-nm.si.

Izvajalec bo izvedel javno predstavitev povabila. Rok javne predstavitve se objavi hkrati z javno objavo povabila. 

Razpisna dokumentacija: Celotno povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu www.rc-nm.si in na spletnih straneh sodelujočih občin, kjer bodo objavljeni tudi termini javnih predstavitev povabila.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.Nazaj