Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte - A 2019

31. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 31. 5. 2019, Stran: 1185

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi ukrepi:

 • izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
 • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
 • pozitiven učinek na predelavo,
 • intenziviranje trženja,
 • intenziviranje gospodarjenja z gozdovi,
 • zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek je 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53 ali pošljejo vprašanje na e-naslov: info@regionalnisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj