Ostali ukrepi za mlade

Priprava letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah s strani predstavnikov posameznih šol.

Lepo vabljeni na delavnico, na kateri boste predstavniki posameznih šol s sodelovanjem lokalnih podpornih institucij za podjetništvo in pod vodstvom moderatorja ter predstavnika SPIRIT pripravili program letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah. Pripravljen program boste na koncu drugega dne predstavili pred komisijo. Potrjen program je osnova za sofinanciranje aktivnosti s strani agencije SPIRIT, ki bo po izvedenih delavnicah za ta namen objavil javni poziv. Ta javni poziv bo nadomestil dosedanje javne razpise za srednje šole in javna povabila za osnovne šole, zato je nujno, če želite nadaljevati z izvajanjem s SPIRIT-a podprte aktivnosti v naslednjem šolskem letu, da se delavnic udeležite in pripravite program.

Prijavnica

Delavnice bodo potekale bo potekala od 8.30 uri do 16.00 ure v datumih in mestih po spodnji tabeli:

 

1 dan

2 dan

Nova Gorica, Primorski tehnološki park d.o.o. Mednarodni prehod 6, Vrtojba, Šempeter pri Gorici

9.5.

23.5.

Koper, Univerzitetni inkubator Primorske (sejna soba), Čevljarska ulica 27

13.5.

20.5.

Ljubljana, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška 2

6.5.

13.5.

Ljubljana, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška 2

7.5.

14.5.

Maribor, Učilnica Tovarna podjemov, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6 Maribor, (prvo nadstropje)

17.4.

8.5.

Novo mesto, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, Novo mesto

9.5.

15.5.

Celje, Inkubator Savinjske regije (3. nadstropje), Mariborska ulica 7, Celje

20.5

28.5

Naslove lokacij delavnic bomo objavili kasneje.

Vljudno vabljeni vsi, ki imate željo za izvedbo, aktivno vključitev oziroma lahko kako drugače pripomorete k aktivnostim na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Udeleženci:

Učitelji oz. predstavniki osnovnih in srednjih šol ter predstavniki podpornega okolja.

Približno 20 udeležencev, predvidoma po dva iz posamezne šole

Program delavnice:

1 dan (8 šolskih ur, od 8:30 do 16:00 z odmorom za kosilo ob 12:00 in vmesnimi odmori po potrebi)

- Predstavitev programa Spirit

- Predstavitev poteka delavnice: Zakaj? Kaj? Kako?

- Pregled preteklih aktivnosti na področju UPI v šolah predstavnikov ter priprava grafičnih povzetkov na eni strani.

- Prepoznavanje možnih virov za izvedbo načrtovanih obšolskih dejavnosti (ob prisotnosti predstavnikov podpornega okolja (SIO), ki lahko ponudijo pomoč in podporo.

- Razumevanje vseh deležnikov aktivnosti na področju spodbujanja inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah in njihovih potreb: učenci, lokalno in podporno okolje, šola, starši, učitelji, …

- Priprava terenskega dela do drugega srečanja: razumevanje deležnikov, ki niso bili prisotni na delavnici, izvedba pogovorov z učenci, starši, lokalnim okoljem ,...

- Priprava kanban aktivnosti do naslednje delavnice, teden kasneje.

2. Dan (8 šolskih ur, od 8:30 do 16:00 z odmorom za kosilo ob 12:00 in vmesnimi odmori po potrebi)

- Kratek pregled aktivnosti prvega dneva.

- Pregled informacij, zbranih med terenskim delom.

- Priprava izzivov in potencialnih koristi za deležnike

- Priprava programa letnih aktivnosti na področju UPI v okviru učnega procesa in v okviru obšolskih dejavnosti za 2019/2020 v obliki grafičnega modela. Priprava prve verzije skupnega načrta aktivnosti (z orodjem HexaBox ali na drug primeren način)  

- Priprava posamičnih aktivnosti, ki jih bodo učitelji lahko izvajali pri programih za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Vaje teh aktivnosti, npr. (vaje za podrobno usmerjanje timskega dela, vaje za prepoznavanje, razumevanje ter reševanje problema potencialnih uporabnikov, vaje za teambuilding, vaje za pripravo rešitve problema, vaje za prototipiranje, vaje za pripravo piča, vaje za izdelavo poslovnega modela)

- Predstavitve prototipov in razprava z ostalimi udeleženci.

- Dodelava načrta z aktivnostmi, ob podpori moderatorja/mentorja.

- Pregled potrebnih virov za izvedbo obšolskih dejavnosti.

- Priprava na pič programa oz. programov ključnim deležnikom.

- Predstavitev pripravljenih programov pred komisijo in potrditev programov.

- Oddan potrjen program.

Vse aktivnosti so hands-on moderirane in mentorirane s strani izbranih izvajalcev delavnice.

Uporabljeni pristopi so primerni tudi za druge podobne aktivnosti v izobraževalnih okoljih.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov