Kmalu pričakujemo odprtje razpisa P1 Plus

08. 03. 2019

Vir in informacije: Tiko Pro, 18. 2. 2019, www.tiko-pro.si

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Produkt P1 plus razpisuje Slovenski podjetniški sklad in je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Ugodnost kredita je predvsem izražena v:

  • nižji obrestni meri, predvideva se 6 mesečni EURIBOR + do 1 % pribitka obrestne mere
  • ročnosti kredita, predvideva se odplačilna doba 10 let za investicije ter 5 let za obratna sredstva
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Izkušnje iz lanskega leta kažejo na nujnost hitre prijave na odprt razpis, saj se sredstva hitro porabijo. V letu 2018 je bilo na voljo 79,2 mio € garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Odprtje razpisa se pričakuje v kratkem. Za prijavo se odločite še pred odprtjem razpisa, da vam ne zmanjka časa za pripravo uspešnega projekta. Ne pozabite, banka mora predhodno odobriti vaš kredit.Nazaj