Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v letu 2019 v občini Postojna

Rok razpisa

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2019.

Objavljeno: Občina Postojna, 8. 3. 2019, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev v obliki subvencije upravičenih stroškov za delovanje mladih podjetij.

Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je staro manj kot tri leta od datuma oddaje vloge prijavitelja.

Namen razpisa: Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:

  • imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna,
  • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in
  • katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 5.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2019.

Datumi odpiranja prijav so naslednji:

  • prvo odpiranje dne 25. 4. 2019
  • drugo odpiranje dne 30. 5. 2019
  • tretje odpiranje dne 27. 6. 2019

Dodatne informacije: Občina Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 728 07 89 (vsak dan med 9. in 12. uro), e-naslov: ubukbob/spmjiAqptupkob/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Lahko se pošlje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov