Brezplačni dogodek - »Delovno pravna razmerja in zakonodaja za mikro podjetja«

26.11.2018

Lokacija: Coworking Idrija, Arkova 43, Idrija

Datum: 4. december 2018, ob 9. uri

Ali veste kako ravnati ko vas obišče inšpektor za področje delovnih razmerij? Kaj vse mora biti urejeno in kako?

Vse to boste lahko izvedeli na brezplačnem dogodku s tega področja.

Vsebina dogodka:

- Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora

- Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku

- Najpogostejše kršitve delodajalcev

- Plačilo za delo:

 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Plačilni dan
 • Kraj in način izplačila plače
 • Dodatek na delovno dobo
 • Povračila stroškov v zvezi z delom
 • Zadrževanje in pobot izplačila plače
 • Nadomestilo plače

- Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:

 • Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa
 • Nadurno delo
 • Odmori in počitki
 • Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi)

- Pogodba o zaposlitvi:

 • Sklepanje pogodb za določen čas
 • Obvezne sestavine pogodbe
 • Izročitev pisne pogodbe
 • Pogoji za sklenitev pogodbe
 • Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
 • Objava prostega delovnega mesta
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Elementi delovnega razmerja
 • Prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu

- Odgovori na vprašanja in diskusija

Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno - podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja.

Več o dogodku

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijava: Za udeležbo je obvezna predhodna prijava na e-naslov: ujob/mjtbdAjdsb/tj ali po telefonu na številko: (05) 37 20 180. Prijave zbirajo do zasedbe prostih mest.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov