Brezplačni strokovni posvet - »Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost«

28.02.2018

Lokacija: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Datum: 14. marec 2018, ob 10. uri

Vlada je oktobra 2017 sprejela Strategijo za alternativna goriva, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa.

Ministrstvo za infrastrukturo RS sedaj pripravlja akcijski načrt, s katerim bodo spodbujeni različni ukrepi za aktiven prehod na alternativna goriva. Namen strokovnega posveta je oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na elektro mobilnost, ki bodo pripomogli pri oblikovanju akcijskega načrta:

  • pozitivne spodbude (finančne, davčne, odprava administrativnih ovir),
  • zagotavljanje ustrezne infrastrukture,· energetika (proizvodnja in prenos), polnilni sistemi,
  • spodbujanje razvoja slovenske industrije,
  • pozitivni učinki na javno zdravje in ekologijo.

Program

10.00 - 10.30 Registracija
  Uvodni nagovor
Minister dr. Peter Gašperišč

Predstavitev strategije in predloga Akcijskega načrta za obdobje 2018 - 2020
Mag. Bojan Žlender, MZI

Učinkoviti ukrepi in primeri dobrih praks na primeru iz Avstrije
Predstavnik Avstrijskega ministrstva za promet

Je te dobre prakse možno prenesti v Slovenijo?
Mag. Slavko Ažman, Porsche Slovenija

Negativni vplivi prometa na javno zdravje in možni pozitivni učinki z izvajanjem strategije
Dr. Simona Perčič, NIJZ

Pozitivni vplivi strategije na slovensko industrijo
ACS

12.00 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00 Mreženje ob prigrizku

Vabljeni predstavniki gospodarstva, gospodarskih združenj, trgovskih energetskih podjetij, občin in medijev.

Dogodek je brezplačen.

Prijave sprejemajo do 13. 3. 2018, oziroma do zasedbe mest.

Dodatne informacije in prijaveNazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov