Brezplačni spletni dogodek - »The Spirit of Slovenian Mobility: Urban Air Mobility«

13. 05. 2021

na spletu

Datum: 13. maj 2021, ob 10.00 uri

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi inovativna slovenska podjetja s področja mobilnosti k sodelovanju na prvem spletnem dogodku “Urban Air Mobility”, ki potekal v četrtek, 13. maja 2021, ob 10.00 uri.

Ta dogodek je del serije petih dogodkov na temo mobilnosti z naslovom “The Spirit of Slovenian Mobility”, ki bodo potekali od maja do julija 2021.

Dogodek je namenjen tako slovenskim podjetjem kot potencialnim tujim poslovnim partnerjem in tujim investitorjem. Na dogodku bodo predstavljene najprodornejše rešitve, tehnologije in izdelki/storitve slovenskih podjetij. Vsi udeleženci bodo imeli tudi možnost sodelovanja v diskusiji.

K sodelovanju vabimo slovenska podjetja, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:

  • ki delujejo na področju, ki je povezan s temo dogodka “Urban Air Mobility” in že aktivno prodajajo izdelke ali storitve na področju urbane aviacije in dronov,
  • imajo prebojne rešitve/ tehnologij / storitve,
  • izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, ki so skrb za okolje (zeleno), ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta (ustvarjalno) in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti (pametno),
  • že izvažajo zgoraj navedene izdelke na vsaj en tuji trg.

Na dogodku se bo lahko predstavilo največ 7 slovenskih podjetij. Na podlagi zgornjih kriterijev bo SPIRIT Slovenija skupaj s soorganizatorjem dogodka AV Living LAB naredil končni izbor sedmih podjetij.

Podjetja, ki se bodo predstavljala na spletnem dogodku bodo izvedla predstavitev svojih prebojnih rešitev in tehnologij (v angleškem jeziku).

Končna predstavitev izbranih podjetij bo usklajena s SPIRIT Slovenija in soorganizatorjem.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Rok za prijavo je 3. maj 2021, do 16.00 ure.

Dodatne informacije in prijave

Naslednji dogodki, ki se bodo zvrstili na to temo mobilnost v Sloveniji, bodo potekali v maju (Premium mobility), juniju (Mobility as a Service, Logistics) in juliju (Micromobility) 2021.Nazaj