Brezplačni seminar - »Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike«

07. 07. 2020

v prostorih Trgovinske zbornice Slovenije, Dom gospodarstva (1. nadstropje / dvorana B), Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Datum: 7. julij 2020, od 9. do 13. ure

Podjetja, ki že nastopate kot ponudnik blaga v javnem naročanju ali pa bi si o tem želeli pridobiti več informacij in razširiti znanje ter se seznaniti s ključnimi merili in dokumentacijo s področja zelenega javnega naročanja vabijo, da se udeležite brezplačnega seminarja z naslovom: »Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike«, ki bo potekal 7. julija 2020, v prostorih Trgovinske zbornice Slovenije, Dom gospodarstva (1. nadstropje / dvorana B), Dimičeva ulica 13, Ljubljana (parkirišče za obiskovalce: 1. klet)

V prvem delu seminarja bodo podane informacije splošnega značaja  o zelenem javnem naročanju, v drugem bolj praktičnem delu, pa bodo predstavljeni primeri in zahteve s področij:

  • elektronske opreme,
  • gradnje,
  • pohištva,
  • ogrevalnih naprav.  

Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. Namen zelenega javnega naročanja je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijaveNazaj