Brezplačni izobraževalni tečaj - »Spodbujanje osebnostne rasti in kakovosti življenja posameznikov«

17. 01. 2020 - 06. 03. 2020

sejna dvorana, Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper

Datum: 17. januar 2020, ob 16.30 uri (50 šolskih ur, predvidoma 14 srečanj - ob torkih in četrtkih ob 16.30 uri)

V okviru evropskega projekta za spodbujanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih nad 45 let razpisujejo izobraževalni tečaj »Spodbujanje osebnostne rasti in kakovosti življenja posameznikov«, s katerim želijo udeležencem približati nove strategije in veščine za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe.

Na tečaju, ki bo potekal modularno, bodo udeleženci krepili lastno samopodobo, spoznavali pomen dobrih medsebojnih odnosov, zakonitosti in skrivnosti (samo)motivacije ter prepoznavali simptome stresa, tesnobe in izgorelosti.

Z vključitvijo v program bodo posamezniki pridobili prožnost v vedenju, mislih in čustvih in znanje za izboljšanje lastne kakovosti življenja

Moduli bodo izvedeni v obliki predavanj (predstavitve ustrezne teorije) in izkustvenega dela (delavnice). 

  • Modul 1: Spoznavanje, samopodoba in pričakovanja
  • Modul 2: Komunikacija
  • Modul 3: Reševanje konfliktov
  • Modul 4: Pomen dobrih medosebnih odnosov
  • Modul 5: Čustva
  • Modul 6: Potrebe
  • Modul 7: Prepoznavanje stresa, tesnobe, izgorelosti in depresije
  • Modul 8: Motivacija

Na srečanjih udeleženci pobliže in bolj celovito spoznajo sebe v odnosu z drugimi. Spoznajo kaj je osebnost in osebnostne sestavine, določijo svoj tip osebnosti,  raziščejo vrednote - svoje in skupne, ugotovijo, na kaj so pri sebi ponosni in kaj bi lahko še izboljšali v smislu lažjega obvladovanja življenjskih situacij in bolj osrečujočega in izpolnjujočega načina življenja. Raziščejo svoja osnovna načela in prepričanja o svetu, družbi, ljudeh in svojem videnju življenja ter spoznanja povežejo s čustvi, potrebami in stresorji, ki jih doživljajo. v individualnem razmišljanju in delu v manjših skupinah prihajajo do zaključkov, česa se morajo še naučiti, kaj spremeniti, kako delovati in ukrepati drugače. Razmišljajo o lastni komunikaciji v konkretni pretekli situaciji ter vplivu le-te na dogajanje. Veliko časa bo namenjeno spoznavanju asertivnosti, seznanjanju in utrjevanju tehnik asertivnega vedenja ter razvoju avtonomne osebnosti.

Posebna pozornost bo namenjena spoznavanju in utrjevanju komunikacijskih veščin, kot so poslušanje, postavljanje vprašanj, učinkovito sporočanje in podajanje vsebin ter empatično vživljanje.

V program se lahko vpišejo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let.

Več

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Prijave potekajo preko spletne prijavnice. 

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite na e-naslovu: info@sredisce-rotunda.si.Nazaj