Brezplačni dogodek - »Razvoj inovativnih podjetniških idej v sektorju kmetijstva s poudarkom na trženju in promociji izdelkov«

12. 12. 2019 - 13. 12. 2019

Velika predavalnica UIP, Čevljarska 27, Koper

Datum:

  • 12. december 2019, od 12. do 15. ure in
  • 13. december 2019, od 9. do 14. ure

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« organizira brezplačno dvodnevno delavnico za inovativne potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente, pedagoške delavce, raziskovalce), s poudarkom na študentih smeri Sredozemsko kmetijstvo, Univerze na Primorskem, FAMNIT.

Dvodnevni dogodek je namenjen intenzivnemu spoznavanju veščin podjetniškega načrtovanja, modeliranja in izdelavi lastnih podjetniških modelov po metodi Business Model Canvas. Na dogodku bodo podani podjetniški pologi s področja inovativnega trženja kmetijskih izdelkov s poudarkom na uporabi IKT orodij. Podjetniške skupine bodo izvedle analizo stanja in trga, ter s pomočjo metode Canvas izdelale lastni poslovni model. Udeleženci bodo spoznali tudi strukturo predstavitve ideje, ter opravili lastno predstavitev pred komisijo.

V prvem dnevu dogodka bodo udeleženci predvsem spoznali sodobne trende start-up podjetništva, spoznali metode dela, ter se razdelili v delovne skupine glede na predstavljene podjetniške izzive. Namen prvega dne je motivacija ter mreženje udeležencev, ter ustvarjanje pozitivnega podjetniškega vzdušja za nadaljnje delo. Na dogodku bodo povabljeni tudi predstavniki start-up podjetništva v regiji, s katerimi bo tekla beseda glede start-up scene in zagona podjetniških idej, kot tudi podjetij.

Udeleženci dvodnevnega dogodka bodo spoznali veščine poslovnega načrtovanja ter pridobili potrebna znanja za razvoj in predstavitev lastne podjetniške ideje. To bo zagotovljeno preko skupinskega dela ter predstavitve rezultatov pred strokovno komisijo. Organizatorji dogodka bodo zagotovili konkretne podjetniške izzive iz sektorja kmetijstva.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: Več informacij dobite pri Urški Klančar, e-naslov: urska.klancar@uip.si.

Dogodek se izvaja v okviru operacije SIO 2018-2019.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Nazaj