Gradiva

Vidiki razvoja in nadaljnjega delovanja na področju poslovne odličnosti

Žurga, Gordana, Zbornik 27. letne konference SZKO Skupaj rastemo s kakovostjo, november 2018, str. 76-82. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost.

Sustainable development in the context of business excellence

Žurga, Gordana, Zbornik 13. mednarodne znanstvene konference IRDO Social Responsibility and Current Challenges 2018: Social Responsibility and Sustainable Development in Science, Education and Business, 27. september 2018. Maribor: IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Poslovna odličnost v Sloveniji v letu 2018

Jerina, Polona, Kakovost, revija Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, julij 2018, št. 2/2018.

Poslovna odličnost kot del kulture in delovanja vsake organizacije Žurga, Gordana, Obrtnik podjetnik, letnik XLVII, štev. 6, junij 2018, str. 38, 40, ISSN 2385-9849.

Svečanost ob 20. obletnici priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in podelitvi PRSPO 2017

Rozoničnik, Dominika, Ventil, revija Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, maj 2018, št. 2/2018.

Skrb za odličnost se odraža v poslovni uspešnosti

Mihelič, Eva in Žurga, Gordana, Obrtnik podjetnik, letnik XLVII, štev. 4, april 2018, str. 12-13, ISSN 2385-9849.

20 let Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Rozoničnik, Dominika in Valenci, Mateja, Kakovost, revija Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, marec 2018, ISSN 1318 0002.

Added value of the Slovenian Business Excellence Prize

Žurga, Gordana, Zbornik 12. mednarodne znanstvene konference IRDO Social Responsibility and Current Challenges 2017: Value added as Business Information from the View of Social Responsibility, 28. september 2017. Maribor: IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Vodenje, učinkovitost in poslovna odličnost

Kern Pipan, Leon, Kakovost, revija Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, junij 2013, ISSN 1318-0002.

Vodenje, inovativnost in organizacijska kultura za poslovno odličnost

Kern Pipan, Leon, 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22.3.2013, Portorož, Slovenija, zbornik konference, Kranj, Moderna organizacija, 2013, str. 342-351.

Business excellence in Slovenian companies

Kern Pipan, K. in Soković, M., International Convention on Quality – ICQ 2012, Advanced Quality, 2012, vol. 40, no. 2, p. 311-317, Mechanical Engineering Faculty, Belgrade.

Z menedžmentom stalnih izboljšav, inovativnosti in poslovne odličnosti do dviga učinkovitosti in izboljšanja poslovanja

K. Kern Pipan in L. Leon, Sporočila, revija Slovenskega inštituta za standardizacijo, november 2012.

TQM, stalne izboljšave, inovativnost in poslovna odličnost

K. Kern Pipan in L. Leon, revija IRT3000, oktober, 41 (5/2012), letnik 7

Vpliv vodenja, TQM in modela odličnosti EFQM na učinkovitost poslovanja in kakovost življenja (dr. Karmen Kern Pipan in Loredana Leon), zbornik referatov, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 21. letna konferenca, Portorož, 2012.

Vpliv TQM  in modelov odličnosti na učinkovitost poslovanja v javnem sektorju in širše

K. Kern Pipan, XIX. Dnevi slovenske uprave 2012, Ljubljana, 20. - 21. septembra 2012, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.

Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2011 dobilo podjetje TPV d.d. iz Novega mesta

Karmen Kern Pipan in Loredana Leon), Strokovna revija Kakovost,  april 2012, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, ISSN 1318-0002.

Stalne izboljšave, inovativnost in organizacijska kultura za poslovno odličnost

Karmen Kern Pipan, HRM revija, Strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, April 2012, letnik 10, št. 46.

Po štirih letih znova podeljeno priznanje RS za poslovno odličnost Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, revija HRM, februar 2012, letnik 10, številka 45.

An empirical study on comparing total quality management (TQM) items of national quality award applicants in Slovenia 

Karmen Kern Pipan, Boštjan Gomišček, Miroljub Kljajić, Manca Jesenko), AJBM African Journal of Business Management Vol. 5 (33, pp. 12829-12840, 21 December, 2011.

Poslovna odličnost, organizacijska kultura in inovativnost

mag. Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, zbornik referatov, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 20. letna konferenca, Portorož, 2011.

Voditeljstvo, odgovorno odločanje ter ravnanje z zaposlenimi z uporabo modela odličnosti EFQM

mag. Karmen Kern Pipan, XVIII. Dnevi slovenske uprave 2011, Portorož, 22. - 24. septembra 2011, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.

Encouragement of continuous improvement, open innovative organizational culture and self-assessment as the basis for quality and business excellence

Kern Pipan, K. in  Sokovic, M., Sixth International Working Conference,  TQM - Advanced and Intelligent Approaches, 6-10th June 2011, Mechanical Engineering Faculty, Belgrade, Serbia, p 371-374.

Stalne izboljšave in inovativnost kot gradnika poslovne odličnosti 

Karmen Kern Pipan, 23. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2011, »Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva«, 25. Maj 2011, Otočec, Hotel Šport.

Slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost 2010 in aktualne novosti

Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, revija HRM, april 2011, letnik 9, številka 40.

Predsednik Vlade RS podelil diplome finalistom priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost 2010  - Novosti v postopku 

Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, revija Kakovost, marec 2011, Slovensko združenje za kakovost in odličnost.

Perspektiva, motivi in izzivi za poslovno odličnost

Kern Pipan, K. in Leon, L., 30. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ORGANIZACIJA PRIHODNOSTI, 23. - 25. marec 2011, Portorož, Slovenija.

Pristopi za spodbujanje kakovosti in odličnosti poslovanja v visokem šolstvu

Prašnikar, A. in Kern Pipan, K., 30. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ORGANIZACIJA PRIHODNOSTI, 23. - 25. marec 2011, Portorož, Slovenija.

Quality improvement methodologies - PDCA cycle, RADAR matrix, DMAIC and DFSS
M. Soković, D. Pavletić, K. Kern Pipan, CAMS 10, 17th International Scientific Conference, 2010, Gliwice, Poljska

Model odličnosti EFQM 2010 v luči etike in voditeljstva

mag. Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, zbornik referatov, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 19. letna konferenca, Portorož, 2010.

Nova verzija evropskega modela odličnosti EFQM (2010) - glavne spremembe in prednosti

mag. Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, Kako do bolj kakovostne in racionalne uprave?, XVII. dnevi slovenske uprave 2010, Portorož, 23. - 25. september 2010, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.

Novosti evropskega modela odličnosti EFQM 2010

mag. Karmen Kern Pipan in Loredana Leon, 29. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti "Človek in organizacija", Portorož, 24. - 26. marec 2010.

Izmenjava znanja in najboljših praks preko modelov odličnosti in nagrad za kakovost

Loredana Leon in mag. Karmen Kern Pipan, 26. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti "Ustvarjalna organizacija", Portorož, 28. - 30. Marec 2007.

Začnimo »leteti« inovativnosti in napredku naproti!

mag. Kern Pipan, revija HRM, februar 2007, letnik 5, številka 15.

Podelitev evropske nagrade za kakovost v Budimpešti

mag. Kern Pipan, Leon L., revija HRM, februar 2007, letnik 5, številka 15.

Modeli odličnosti kot sodobno orodje za uveljavljanje učinkovitosti in uspešnosti 

dr. Skubic I., mag. Kern Pipan K., 18. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2006, 25. in 26. maj 2006.

Slovenska nagrada za kakovost (PRSPO) in izbrani primeri evropskih (nacionalnih) nagrad za kakovost 

Leon.L., mag. Kern Pipan K., 25. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti "Management sprememb", Portorož, 15. - 17. 3. 2006.

Uspešen zaključek prvega pilotnega projekta PRSPO za javno upravo 2004

mag. Kern Pipan, K. in Leon, L., Sporočila SIST, julij/avgust 2005.

S projektom CAF do izkušenj in perspektive pilotnega projekta PRSPO v javni upravi

mag. Kern Pipan, K., Leon, L. in mag. Kovač, P., Forum SFPO in EFQM konferenca zmagovalcev, zbornik, Ljubljana, 21. 06. 2005.

Celovito izboljševanje javne uprave z integracijo različnih pristopv na temelju modela odličnosti EFQM

mag. Kern Pipan, K. in mag. Kovač, P., zbornik povzetkov, konferenca Sodobna javna uprava, Portorož, Slovenija, 23. - 25. 05. 2005.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in evropska nagrada za kakovost

dr. Skubic, I. in mag. Kern Pipan, K., 17. Forum odličnosti in mojstrstva, zbornik, Otočec, 15. junij, 2005. 

Sovpadanje temeljnih gradnikov različnih modelov obvladovanja organizacijskih sprememb

dr. Boris BUKOVEC, VŠUP - Visoka šola za upravljanje in poslovanje, zbornik referatov 24. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved "Sinergija metodologij" v Portorožu 16. - 18.3. 2005.

Finalisti in dobitnik državne nagrade za kakovost - priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2004

Leon L., Sever J., Sporočila SIST, marec 2005.

Procesne spremembe slovenske javne uprave

mag. Kern Pipan K., Leon L., mag. Kovač P., Slovenska uprava, revija Ministrstva za notranje zadeve RS, 5/2004.

Nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja preko samoocenjevanja organizacij v javnem sektorju

Kern Pipan, K., Sporočila SIST, november 2004.

Priložnost tudi za državno upravo

Leon. L. in Sever J., Slovenska uprava, revija Ministrstva za notranje zadeve RS, 4/2004.

Pristopi za doseganje odličnosti - modela EFQM, CAF ter pilotni projekti PRSPO

mag. Kern Pipan, K. in Leon, L., zbornik referatov, Slovensko združenje za kakovost, 13. letna konferenca, Portorož, 2004.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2004 in novosti v postopku

Leon L., Sporočila SIST, julij/avgust 2004.

Kakovost v izobraževanju prek modela odličnosti EFQM, S samoocenjevanjem do nenehnih izboljšav

mag. Kern K. in Leon L., strokovno glasilo "Novičke", Informacijsko središče Andragoškega centra Republike Slovenije, Ljubljana, marec 2004.

Kakovost v izobraževalnem procesu

dr. Zupan N. in Kern K., zbornik referatov 23. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved "Management, znanje in EU" v Portorožu 24. - 26.3. 2004.

Rezultati uvajanja modela odličnosti EFQM v Sloveniji v primerjavi z Evropo

mag. Kern K. in Leon L., zbornik referatov 23. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved "Management, znanje in EU" v Portorožu 24. - 26.3. 2004.

Konferenca zmagovalcev EFQM in forum SFPO 2004

Leon L., Sever J., Sporočila SIST, februar 2004.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2003 - slovesna podelitev

Leon L., Sever J., Sporočila SIST, februar 2004.

Znani dobitniki evropske nagrade za kakovost za leto 2003

Po EFQM News povzela Sever J., Sporočila SIST, november 2003.

EFQM Forum 2003 v Helsinkih na Finskem

Leon L., Sporočila SIST, november 2003.

Z modelom odličnosti EFQM do slovenske (PRSPO) in evropske nagrade za kakovost (EQA)

Kern K, Leon L., Sporočila SIST, november 2003.

The National Quality Award in Slovenia

Dr. Ivan SKUBIC, Loredana LEON, B. Sc., Karmen KERN, M.Sc..

S samoocenjevanjem po modelu odličnosti EFQM do slovenske in evropske nagrade za kakovost

mag. Kern, K. in Leon, L., zbornik referatov, Slovensko združenje za kakovost, 12. letna konferenca, Portorož, november 2003.

Temeljni poudarki nadaljnega razvoja slovenskega javnega sektorja na področju kakovosti

Kern K., Sporočila SIST, julij-avgust 2003.

Postopek za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2003 in novosti postopku

Leon. L., Sporočila SIST, julij-avgust 2003.

Primerjava CAF in EFQM modelov odličnosti

Urad RS za meroslovje, marec 2003

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) in uvedba novega modela odličnosti EFQM; avtorica Loredana Leon

Zbornik 22.znanstvene konference "Management in razvoj organizacije" v Portorožu 26. - 28.marec 2003.

Modeli odličnosti kot sodobno orodje managementa; avtorica mag. Karmen Kern

Zbornik 22.znanstvene konference "Management in razvoj organizacije" v Portorožu 26. - 28.marec 2003.

Modeli odličnosti kot sodobno orodje managementa

Kern K,  Sporočila SIST, marec 2003.

Kaj se je dogajalo na področju PRSPO v preteklem letu in kako bo v letu 2003

Leon  L,  Sporočila SIST, marec 2003.