Poslovna odličnost

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v letu 2018 začela izvajati aktivnosti na področju spodbujanja poslovne odličnosti.

Podlaga za izvajanje naših aktivnosti je tudi sprejeta Strategija poslovne odličnosti 2018-2030, ki je bila pripravljena na podlagi Analize področja poslovne odličnosti v Republiki Sloveniji.

Tako smo 21. avgusta 2018 objavili Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 (JPPOSODL 2018/19).

Krajši pregled modela EFQM

Omogočili smo vam tudi brezplačno dostopnost do elektronske verzije gradiva Model odličnosti EFQM v slovenskem jeziku.

Elektronska verzija modela ni namenjena nadaljnji komercialni uporabi.

Več o poslovni odličnosti najdete na spletnih straneh MIRS: www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovna_odlicnost/.

Že izvedene brezplačne delavnice

Datum in kraj

Naziv delavnice

28. november 2018, od 9. do 15. ure - Ljubljana

Delavnica za razsodnike in ocenjevalce po EFQM

29. november 2018, od 9. do 15. ureNovo mesto

Organizacija ogleda dobrih praks v TPV d.o.o. Novo mesto

22. november 2018, od 9. do 15. ure - Celje

 

5. december 2018, od 9. do 15. ure - Ljubljana

 

5. december 2018, od 9. do 15. ure - Maribor

 

12. december 2018, od 9. do 15. ure - Novo mesto

Predstavitvena delavnica na področju uvajanja poslovne odličnosti na regionalnem nivoju

17. december 2018 - Selca

Ogled dobre prakse podjetja LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov