Zgodovina poslovne odličnosti v Sloveniji

Zgodovina poslovne odličnosti v Sloveniji

Zgodovina poslovne odličnosti v Sloveniji

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.

Kratek pregled zgodovinskih dogajanj v svetu

Kratek pregled zgodovinskih dogajanj na področju dvigovanja zavesti o pomenu kakovosti v svetu, na začetku predvsem v industriji in pozneje tudi na področju storitev, nam kaže na dejstvo, da je Japonska že v petdesetih letih razvila svoj sistemski pristop obvladovanja kakovosti (ang. Total Quality Management). Razvoj le tega in nadaljevanje sta bila zaznamovana v letu 1951 s podelitvijo prve nagrade za kakovost, t. i. Demingove nagrade (po Američanu dr. W. Edwards Demingu), najboljšim podjetjem po vrsti pomembnih kazalcev oziroma meril.

Kot odgovor na podelitve teh nagrad so v ZDA v začetku šestdesetih let v avtomobilski in oboroževalni industriji intenzivno začeli pripravljati zahteve za ustrezen sistem zagotavljanja kakovosti na podlagi posebnih vprašalnikov in tako prišli tudi do prvih oblik standardov. V osemdesetih letih so ZDA dopolnile japonski model TQM in ga prilagodile ameriškim razmeram, ter v letu 1988 podelile tudi prvo nagrado za kakovost, t. i. Malcolm Baldrige National Quality Award (krajše MBNQA).

Upravljanje kakovosti v Evropi

Zahodna Evropa je bila v tem času zaznamovana s prvimi izdajami standardov serije ISO 9000 in hitrim vzponom števila certificiranih sistemov kakovosti. Kljub temu pa se je na podlagi raziskav in primerjav produktivnosti v avtomobilski industriji izkazalo, da so evropski proizvajalci avtomobilov daleč za Japonsko in ZDA. To je v letu 1990 spodbudilo štirinajst vodilnih evropskih podjetij, da so ustanovili Evropski sklad za upravljanje kakovosti – European Foundation for Quality Management (v nadaljevanju: EFQM) z nalogo razviti pristop oziroma model, katerega uporaba bo dvignila konkurenčnost tudi v Evropi.

EFQM je ob podpori Evropske organizacije za kakovost (EOQ) in Evropske komisije (EU-DG III) razvil model za poslovno odličnost, ki je še danes podlaga EFQM nagradi za odličnost (EFQM Excellence Award) in je združil  izkušnje MBNQA in Demingove nagrade. V letu 1992 je bila že podeljena prva nagrada (več o EFQM nagradi za odličnost).

Za lažje prepoznavanje razlik med navedenimi modeli smo pripravili kratek povzetek v slovenščini - Primerjavo ISO standarda in modela odličnosti EFQM.

Nadaljnji razvoj modela poslovne odličnosti in sistemska nadgradnja

Z razvojem modela je bil storjen korak naprej od filozofije zagotavljanja kakovosti, saj model vsebuje elemente, ki zajemajo celoten poslovni sistem in tako predstavljajo sistemsko nadgradnjo.

Danes je po Evropi ustanovljenih že veliko nacionalnih nagrad, katerim je v največji meri podlaga EFQM model poslovne odličnosti. Več o izbranih državah, ki uporabljajo EFQM model, podajamo v dokumentu Analiza področja poslovne odličnosti v Republiki Sloveniji.

Tudi v Sloveniji smo se po osamosvojitvi začeli soočati z zahtevami novih trgov, ki so morali čez noč zamenjati jugoslovanskega. Tako je postalo jasno, kaj pomeni kakovost za našo konkurenčnost, produktivnost in življenjski standard.

Izhajajoč iz te jasno prepoznane potrebe in vse bolj jasno oblikovane nacionalne zavesti o kakovosti je Vlada RS predlagala Državnemu zboru Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost. Po dveh pilotnih letih (1996 in 1997) je leta 1998 tudi naša država dobila nacionalno priznanje kot najvišje priznanje za dosežke na področju odličnosti poslovanja oziroma delovanja, ki je v osnovi (model poslovne odličnosti) enak EFQM nagradi za odličnost.

Dosežki poslovne odličnosti v Sloveniji

V 20-ih letih prisotnosti modela poslovne odličnosti v Sloveniji se tako lahko pohvalimo z naslednjimi dosežki:

 

 dosezki

 

 

Koristi modela poslovne odličnosti

O koristih modela poslovne odličnosti v Sloveniji preberete več v dokumentu Analiza Koristi modela EFQM v Sloveniji.

Postopek PRSPO

Članek ob 20 letni zgodovini PRSPO postopka pa vam je na voljo na tej povezavi.