Predstavitev postopka podelitve državne nagrade za poslovno odličnost

Predstavitev postopka podelitve državne nagrade za poslovno odličnost

 

 Logotip

 

 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je program Vlade RS, ki je nosilka priznanja RS za poslovno odličnost. SPIRIT Slovenija, javna agencija opravlja strokovne in administrativne naloge za Odbor PRSPO. Koordinira in s strokovno podporo usmerja ter spremlja izvajanje posameznih nalog v okviru ocenjevalnega postopka. Skrbi za prenos prakse nagrade EFQM v postopek PRSPO, organizira strokovne posvete in izobraževanja za ocenjevalce in prijavitelje, organizira slovesno podelitev priznanj in druge promocijske aktivnosti povezane z modelom odličnosti EFQM.

Na podlagi in v skladu z Zakonom o Priznanju RS za poslovno odličnost (Ur. list RS 83/03 - uradno prečiščeno besedilo, 92/07 in 31/18)  Odbor za priznanja vsako leto objavi javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost in terminski načrt aktivnosti, v katerem so opredeljeni pogoji za prijavo na razpis in merila, po katerih se vloge prijaviteljev ocenjujejo in izberejo prejemniki priznanja, ki pa v vsakem primeru prejmejo certifikat EFQM.

Namen programa poslovne odličnosti je:

 • spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe ter državne organe k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev konkurenčnosti proizvodov in storitev,
 • izbira zglednih in najboljših slovenskih organizacij po zgledu EFQM globalne nagrade za odličnost,
 • slovenskim menedžerjem nuditi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja,
 • slovenskemu gospodarstvu in javni upravi na ta način pomagati pri doseganju globalne konkurenčnosti.

Cilji programa poslovne odličnosti so:

 • razširiti zavedanje o modelu celovitega vodenja kakovosti oziroma odličnosti poslovanja,
 • povečati zavedanje o kakovosti in prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti in odličnosti poslovanja v Sloveniji,
 • spodbuditi procese samoocenjevanja,
 • spodbuditi konkurenčne primerjave z domačimi in tujimi organizacijami,
 • priznati organizacijam v Sloveniji dosežke na področju odličnosti,
 • promovirati uspešne strategije, programe kakovosti, trajnostne modele poslovanja in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.

 

Logotip EFQM

 

Certifikati odličnosti EFQM                                                 

Model odličnosti EFQM prepoznava različne ravni zrelosti organizacije, ki jim - ravni zrelosti organizacije na področju poslovne odličnosti - podeljuje naslednje certifikate:

 

 

 

 • Validated by EFQM
 • Qualified by EFQM
 • Recognised by EFQM
 • EFQM Global Award

Skozi postopek PRSPO (tj. zunanje ocenjevanje oz. 'presojo' po modelu EFQM) organizacija torej poleg možnosti, da pridobi Priznanje RS za poslovno odličnost, v vsakem primeru pridobi certifikat Recognised by EFQM, ki ga lahko uveljavlja 3 leta od prejetja.

Se želite spoznati z modelom odličnosti EFQM?

Uradni prevod skrajšane brezplačne brošure Modela EFQM.

Opomba: celotno verzijo brošure Model EFQM v slovenskem jeziku, ki opredeljuje tudi posamezna podmerila je možno kupiti na spletni strani EFQM.

Seznam PRSPO razsodnikov

Kot ocenjevalce z dolgoletnimi izkušnjami in praksami ocenjevanja in/ali poznavanja postopka PRSPO in področja poslovne odličnosti, na tem mestu objavljamo seznam PRSPO razsodnikov, ki imajo določeno tudi posebno vlogo v postopku podeljevanja državne nagrade za poslovno odličnost - PRSPO.

Stopite v stik z nami!

Vabimo vas, da ob vaši odločitvi k odličnosti stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali. Za več informacij nam pišite ali nas pokličite.

E-mail: podlicnost@spiritslovenia.si

Telefon: 0590 895 11