Aktualno na področju poslovne odličnosti

Aktualno na področju poslovne odličnosti

Povabilo partnerskim organizacijam na področju poslovne odličnosti k oddaji ponudbe za »PARTNERSKO IZVEDBO STROKOVNIH DELAVNIC S PODROČJA UVAJANJA POSLOVNE ODLIČNOSTI V PODJETJA«

Vabilo je dostopno tukaj.

Podeljeno osemnajsto priznanje za poslovno odličnost

11. 3. 2021 - Čestitamo prejemniku Zdravstvenemu domu Ptuj!

Celotno prireditev s slovesno podelitvijo si lahko ogledate v spodnjem videu.

Objavljen razpis za podelitev priznanj RS za poslovno odličnost

29. 1. 2021 - Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost je v Uradnem listu RS objavil javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2021. Sodelovanje na razpisu je za podjetja in druge organizacije brezplačno, na njem pa lahko pridobijo mednarodno veljavne certifikate odličnosti EFQM.

Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom večjo moč pri konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja, če od 1000 možnih dosežejo vsaj 300 točk. Certifikate, ki so veljavni tri leta, bo izdala javna agencija SPIRIT Slovenija.

K prijavi so vabljeni slovenska podjetja in javne inštitucije v štirih kategorijah: organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Prijave potekajo prek spletnega naslova: podlicnost@spiritslovenia.si, kamor morajo podjetja do 31. marca poslati namero o sodelovanju ter izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe originalno podpisano in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Spirit prijavitelju potrdi prijavo in mu v petih delovnih dneh omogoči dostop do ocenjevalne platforme. Prijavitelji morajo nato zahtevane informacije v platformo vnesti do 18. junija, nakar se začne proces ocenjevanja.

Sodelovanje je za prijavitelje brezplačno, razen če od sodelovanja odstopijo; v tem primeru morajo poravnati strošek nakupa licence v višini 500 evrov ter sorazmerni del nastalih stroškov glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.

Odbor za priznanja bo o nagrajencih predvidoma odločal oktobra letos, slavnostna podelitev priznanj pa bo januarja prihodnje leto.

Več o javnem razpisu

Aktualna usposabljanja za ocenjevalce

od 10. do  12.  decembra 2020 - Usposabljanje - EAT (EFQM Accessor Training)

2. in 3. februar 2021 - E-izobraževanje - EFQM CERTIFIED ASSESSOR TRANSFORMATION TRAINING (ECAT)

2. marec 2021 - Osnovni tečaj - EFQM (EFQM Foundation Course)

21.  in 23. april 2021 - Usposabljanje za ocenjevalce po novem modelu odličnosti EFQM (EFQM Assessor Training (EAT))

Strokovne delavnice samoocenjevanja po modelu EFQM

Za podjetja brezplačne strokovne delavnice so namenjene tistim, ki si želijo spoznati model EFQM in ga pričeti uvajati v svoje poslovne procese. Udeleženci so na delavnicah naredili samooceno svojega podjetja in tako stopili na pot poslovne odličnosti. Čestitamo!

Delavnice sta izvajala: Nets d.o.o. (dve delavnici) in SIQ Ljubljana (dve delavnici).

Oglejte si mnenja udeležencev:

  • Matjaž Dolinar, Eles

  • Boštjan Ozimek, BIC

 

22. 10. 2020 - Oglejte si izjave udeležencev strokovnih delavnic s področja uvajanja poslovne odličnosti v organizacije.

ECAT - usposabljanje za ocenjevalce EFQM, obvezno za ohranitev licence

5. 6. 2020 - ECAT (EFQM Certified Assesor Transformation Training) je usposabljanje, ki vsem ocenjevalcem po modelu EFQM omogoča, da obdržijo veljavno licenco.

S koncem leta 2020 namreč nepreklicno preneha veljati verzija modela EFQM 2013 in v veljavo stopi nov model – model EFQM 2020, z novim, spremenjenim pristopom in novimi shemami tudi za ocenjevalce in uporabnike.

Več informacij

 

Oglejte si letošnjo podelitev Priznanja RS za poslovno odličnost

Grand Hotel Union, 4. 3. 2020

LOTRIČ Meroslovje prejemnik priznanja za poslovno odličnost

5. 3. 2020Da odličnost ni enkratno dejanje ali dosežek, temveč način življenja tako posameznika kot organizacije in države, je bila zaključna misel včerajšnjega dogodka, na katerem je bilo podeljeno najvišje državno priznanje za poslovno odličnost. Letošnji prejemnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2019 je podjetje Lotrič Meroslovje, d. o. o., ki je prejelo tudi mednarodni certifikat odličnosti EFQM s petimi zvezdicami.

Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost. Odlične organizacije so nagrajene z mednarodno veljavnim certifikatom, ki ga izdaja EFQM, ta pa predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu.

Na Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2019, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija, sta se prijavili dve organizaciji: podjetje Lotrič meroslovje, d. o. o. v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju ter Termoelektrarna Brestanica v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju.

Ocenjevanje uspešnosti poslovanja je potekalo po vseh devetih merilih Modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij. V postopku ocenjevanja se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri uporabnikih, zaposlenih, družbi in financah. Obe organizaciji sta z doseženimi rezultati ocenjevanja dokazali uspešno uporabo evropskega modela odličnosti in bili nagrajeni z mednarodno veljavnim certifikatom »Prepoznani v odličnosti« EFQM: LOTRIČ Meroslovje z doseženimi več kot 550 točkami s certifikatom EFQM Priznani v odličnosti 5 zvezdic, Termoelektrarna Brestanica z doseženimi več kot 400 točkami s certifikatom EFQM Priznani v odličnosti 4 zvezdice. Oba nagrajenca sta prejela tudi končno poročilo s prednostmi in priložnostmi za izboljšave, ki jima bo v pomoč pri izboljševanju njunega poslovanja, kar je tudi smisel ocenjevanja. Nagrajenca bosta lahko certifikat uporabljala tri leta kot marketinško orodje in rezultat odličnosti poslovanja.

Več 

Objavljen javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

31. 1. 2020 - Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31. januarja 2020 objavila javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

Več o javnem razpisu

Nov model poslovne odličnosti EFQM 2020

20. december 2019 - Dr. Nenad Savič, EFQM Ambasador, licenciran trener in licenciran ocenjevalec ter svetovalec po modelu EFQM, je na srečanju slovenske strokovne EFQM javnosti konec letošnjega novembra ocenjevalcem predstavil nov model poslovne odličnosti EFQM 2020.

Oglejte si nove smernice! Leto 2020 je prehodno leto, ko se lahko uporablja še model 2013, in ko lahko obstoječi ocenjevalci nadgradijo svoje obstoječe licence z usposabljanjem ECAT. Z letom 2021 bo nov model v celoti v veljavi, z novimi usposabljanji in novimi shemami.

Vabljeni k uporabi in promociji!

***

Model poslovne odličnosti EFQM odslej še učinkovitejši

25. oktober 2019 - Na dvodnevnem letnem forumu EFQM 2019 v Helsinkih, kjer je bilo zbranih 450 predstavnikov odličnih podjetij, podjetij na poti k odličnosti, ocenjevalcev, svetovalcev in top managerjev, je organizacija EFQM, lastnik blagovne znamke modela poslovne odličnosti EFQM, predstavila novosti novega modela. Zakaj? »Niti dve organizaciji nista enaki, zato je bil novi model EFQM zasnovan tako, da je prožen in prilagodljiv, primeren za vse organizacije, ne glede na velikost ali sektor, kar je vodilni poudarek na poti do izjemnih trajnostnih rezultatov.«

Z novostmi, ki jih bomo v kratkem predstavili slovenski javnosti, vpeti v poslovno odličnost, smo se seznanili slovenski predstavniki: licencirani EFQM ocenjevalci, predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Navdušili so nas primeri dobrih praks odličnih tujih podjetij, ki jih bomo z veseljem delili s slovenskimi podjetji, ki si želijo stopiti na pot trajnostne odličnosti. »Da bi lahko organizacija dosegla resnične spremembe, je ključnega pomena celostni pogled vsake organizacije. Novi model odličnosti EFQM se osredotoča na kulturo in s tem zagotavlja trajnostno ustvarjanje vrednosti, izboljšanje uspešnosti in zadovoljstvo vseh deležnikov.« Končni učinek? Izjemni trajnostni poslovni rezultati.

Več na www.poslovnaodlicnost.si

 ***

Objavljena javna poziva na področju poslovne odličnosti

11. oktober 2019 - V Uradnem listu RS (61/19) sta bila objavljena Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja in Javni poziv za »Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja«.

Vljudno vabimo kompetentne strokovnjake, da se vpišejo v javno evidenco strokovnjakov svetovalcev za poslovno odličnost po modelu EFQM.

Vabilo je dostopno tukaj: https://evidence.spiritslovenia.si/.

Preverite pogoje za sodelovanje: www.spiritslovenia.si/razpis/329.

Pri vpisu v evidenco priporočamo uporabo brskalnika Chrome (v Internet Explorerju vpis poteka 'moteno').

***

Priznanje za poslovno odličnost v letu 2018 v roke podjetju GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

11. april 2019 - »Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri prejeto priznanje služi kot smerokaz, da si na pravi poti,« pravi Andrej Poklič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o. iz Zreč, prejemnik priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost v letu 2018. Podjetje, ki je sicer vključeno tudi v program nadaljnje rasti podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, je obenem prejelo tudi mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti«.

Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost, tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije, kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost. Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in jim odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

Na Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2018 se je prijavilo eno podjetje - GKN Driveline Slovenija, d. o. o., in sicer v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja je potekalo po vseh devetih merilih Modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij. V postopku ocenjevanja se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.

Razsodniška skupina je takole obrazložila svojo odločitev: »Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. dosega visok ugled tako v okolju, v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih. Poleg tega je vpeto v mednarodno skupino GKN, ki je vodilni strateški dobavitelj v avtomobilski industriji. Ta vpetost je omogočila vpeljavo številnih sistematičnih metod na področju vodenja, komuniciranja, nenehnega izboljševanja in učinkovite proizvodnje, ki temeljijo na mednarodnih standardih in svetovnih pristopih in jih podjetje vsakodnevno zelo intenzivno uporablja in nadgrajuje, kar je trdno zagotovilo za stabilno prihodnje poslovanje. Pri izvajanju strategije in zastavljenih ciljev podjetje uporablja in razvija sistem upravljanja partnerstev na različnih ravneh. Gradi jih tako v lokalnem in širšem okolju, ne le zaradi širjenja poslovanja, ampak tudi zaradi razvoja in prenosa dobrih praks na področju avtomobilske industrije. Podjetje je dokazalo, da zmore v zelo dinamičnem okolju in panogi prebroditi različne ovire na podlagi zelo učinkovitega sistema vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh. Ponaša se s sprejeto kadrovsko strategijo »Gradimo tim, ki premika svet,« katere temelja sta raznolikost in vključenost ter se izražata v petih strateških stebrih. Podjetje oblikuje svojo strategijo in podporne politike na podlagi strateških usmeritev skupine z upoštevanjem potreb in pričakovanj deležnikov, lastnih sposobnosti in načel trajnostnega razvoja.«

Priznanje je iz rok Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, prejel Andrej Poklič, izvršni direktor GKN Driveline Slovenija, ki je ob tem poudaril: »Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri nam prejeto priznanje služi kot smerokaz, da smo na pravi poti. Model poslovne odličnosti razumem kot veliko ogledalo, ki si ga postaviš okoli in okoli vseh procesov in jih kritično presojaš. Posebnost takšne presoje vidim predvsem v tem, da si sistematično voden do izdelave celotne slike podjetja. Že sam proces, seveda pa tudi končna diagnostika, ti takoj navržejo kup idej in možnosti, kje in kaj je mogoče izboljšati. Samo sodelovanje pa zagotovo odpira možnost primerjave s organizacijami, ki so na tej poti pred nami, so boljši in drugačni. V Sloveniji nam takšnega sodelovanja manjka.« Podjetje, ki je sicer že od leta 2009 vključeno tudi v program Nadaljnje rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, je za prejetih 550 točk od 1000 možnih prejelo tudi mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti«, ki ga je podelila Ajda Cuderman, v. d. direktorice SPIRIT Slovenija.

»Smisel uporabe modela odličnosti je v tem, da organizaciji omogoča oceniti, na kateri stopnji odličnosti je. Posebnost modela je, da je neobvezno orodje, uporabno za različne vrste organizacij, ki na sistematičen način pomaga razumeti lastne prednosti in priložnosti za izboljšave. Organizacije, ki se podajo na pot odličnosti se morajo predvsem zavedati, da je odličnost pot, ki se nikoli ne konča. Dobiti priznanje za poslovno odličnost je samo eden od dogodkov na tej poti. Vedno je dan po prejetju priznanja nov delovni dan z novimi izzivi,« nam je povedal Anton Petrič, predsednik Razsodniške skupine letošnjega izbora za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Petrič je bil s podjetjem TPV trženje in proizvodnja opreme vozil tudi sam dobitnik priznanja leta 2011.

Slovenija je že pred dobrima dvema desetletjema poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Januarja lani je bila sprejeta Strategija poslovne odličnosti 2018-2030, ki opredeljuje vizijo, ključne strateške cilje in pričakovane rezultate poslovne odličnosti ter vključuje vse relevantne deležnike v državi, v osrčje pa postavlja gospodarstvo. Model odličnosti EFQM podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu podjetjem pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

»Poslovna odličnost je področje, ki je nevidno, če je do popolnosti izpolnjeno. In hkrati – je področje, ki bode v oči, ko podjetje na njemu šepa. Zato moramo poslovno odličnost postaviti pod reflektorje, saj ta predstavlja podij za razvoj, temelj konkurenčno pozicijo podjetij. To je bil tudi glavni cilj pri pripravi Strategije poslovne odličnosti, ki jo je v lanskem letu sprejela država, in razlog, da smo skrbništvo nad poslovno odličnostjo zaupali SPIRIT Slovenija,« je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Poudaril je tudi, da je doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti tesno povezano z digitalno transformacijo podjetij in trajnostnim razvojem le-teh ter poudaril, da država tudi na tem področju nudi sistemsko podporo za razvoj odličnosti. »Kako se bodo podjetja razvijala, pa je odvisno od vodstva vsake organizacije posebej,« je še zaključil.

SPIRIT Slovenija je torej lani prevzel skrbništvo nad programom promocije in spodbujanja poslovne odličnosti ter postopek podeljevanja priznanja v okviru nacionalnega programa kakovosti RS za dosežke na področju poslovne odličnosti. Agencija je program nadgradila in zasnovala pilotni projekt sofinanciranja sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 ter preko javnega poziva, s katerim je želela spodbuditi podjetja k uvajanju sistemov sodobnega, celovitega in učinkovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM, podprla pet podjetij. Lani je izvedla tudi dvodnevno srečanje partnerjev EFQM ter finančno podprla objavo slovenske različice metodologije EFQM na spletu, s čimer je omogočila njeno dostopnost vsem zainteresiranim podjetjem. Izvedene so bile tudi štiri regijske delavnice o poslovni odličnosti, delavnica za ocenjevalce in razsodnike pri nagradi PRSPO ter ogled dveh primerov dobrih praks na tem področju.

»SPIRIT Slovenija pripravlja celovite ukrepe za spodbujanje poslovne odličnosti slovenskih podjetij na področju usposabljanja ocenjevalcev in ozaveščanja podjetij. Ta vključuje promocijo poslovne odličnosti pri podjetjih, oglede dobrih praks uvajanja poslovne odličnosti doma in v tujini ter strokovno podporo podjetjem pri uvajanju poslovne odličnosti,« je povedala Ajda Cuderman, v. d. direktorice SPIRIT Slovenija in ob tem dodala: »Stopanje po poti odličnosti je proces, ki zahteva nenehno rast, izboljšave, primerjave z najboljšimi in stopanje izven svojih okvirjev. Prepričani smo, da je poslovno odličnost treba vzpostaviti kot del kulture in delovanja prav vsake organizacije. Verjamemo, da je uporaba modela odličnosti EFQM učinkovit pristop k trajnostnem razvijanju konkurenčnosti in odličnosti slovenskega gospodarstva in države, zato bomo zavzeto promovirali odličnost in zainteresiranim organizacijam pri tem nudili celovito in učinkovito podporo

SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh že objavila javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019, na katerega se javne in zasebne organizacije lahko prijavijo vse do 29. maja 2019. In kako poteka postopek? Kot je pojasnil Petrič, morajo podjetja, ki se prijavijo na razpis PRSPO, najprej pripraviti vlogo, ki je napisana skladno z razpisom. V samem postopku sodelujejo poleg prijavitelja še ocenjevalci in razsodniki ter kot najvišji organ Odbor PRSPO, ki ga vodi minister. Razsodniki določijo za posamezne prijavitelje strokovno usposobljene ocenjevalne skupine, ki nato glede na načela odličnosti, 9 meril modela EFQM in t. i. matriko RADAR ocenijo podjetje. Ocenjevanje poteka na osnovi vloge in večdnevnega ocenjevanja na lokaciji prijavitelja. Razpon ocen je opredeljen do 1000 točk. Razsodniki po pregledu vseh končnih poročil in glede na podeljene ocene posameznim prijaviteljem predlagajo finaliste in morebitnega dobitnika priznanja PRSPO. Skladno z distribucijsko pogodbo med EFQM in SPIRIT Slovenija so prijavitelji PRSPO, ki v okviru ocenjevanja dosežejo raven nad 300, 400 in več točk upravičeni do prejema s strani EFQM mednarodno veljavnih ter primerljivih certifikatov R4E – Priznani v odličnosti.

******

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja. Ocenjevanje poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske fundacije za upravljanje kakovosti (EFQM, European Foundation for Quality Management), ki ima sedež v Bruslju. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja – od poslovnega sektorja do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje. Po modelu odličnosti EFQM je bilo v Sloveniji doslej ocenjenih že več kot sto organizacij, tako iz zasebnega kot iz javnega sektorja. Cilj priznanja je sistematično spodbujanje stalnih izboljšav v poslovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti pri zaposlenih, izboljšav v komuniciranju, izboljšav v organizacijski kulturi ter prenosa dobrih praks med organizacijami.

Widget widgetListingFull does NOT exist in service credo.gallery!

aktualno poslovna odlicnost

Galerija aktualno na področju poslovne odličnosti

Widget widgetListingFull does NOT exist in service credo.gallery!