Dobitniki priznanj RS za poslovno odličnost

Dobitniki priznanj RS za poslovno odličnost

Dobitniki priznanj RS za poslovno odličnost in finalisti v letih 1998-2020

Za vas smo pripravili pregled slovenskih odličnih organizacij, finalistov ali prejemnikov najvišjega državnega priznanja odličnosti, ki so od začetnega leta 1998 dalje sodelovale in prejele priznanja za posamezne ravni odličnosti.

 

2021

 

Finalist za priznanje PRSPO v letu 2021 ni v celoti izpolnjeval visokih meril za to prestižno državno nagrado, zato je Odbor za PRSPO sklenil, da v tem letu priznanja ne podeli.

Finalist

Kategorija organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju

 • InnoRenew CoE center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

 

2020

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz javnega sektorja

 

2019

Kategorija organizacij z manj kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

Diplome

Prijavljena organizacija Termoelektrarna brestanica je prejela mednarodno priznani certifikat EFQM Prepoznani v odličnosti - 4 zvezdice.

 

2018

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • GKN Driveline Slovenija, d. o. o.

 

2017

Finalist za nagrado PRSPO v letu 2017 ni v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno  državno nagrado, zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

 

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana

               

Diplome             

Prijavljena organizacija je prejela mednarodno priznani certifikat EFQM Prepoznani v odličnosti – 4 zvezdice.

 

Dobitnik listine delodajalcu

 • TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., za poseben prispevek pri razvoju poslovne odličnosti

 

2016 

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • Adria Mobil, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto

 

Finalisti              

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • Adria Mobil, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto
 • Droga Kolinska d.d., živilska industrija, Članica Skupine Atlantic Grupa
 • Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • Skupina Europlakat, Ljubljana

Dobitnik diplome za posebne dosežke na področju inovativnosti

 • Adria Mobil, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto

Diplome

Prijavljene organizacije so hkrati prejele tudi mednarodno veljavne certifikate EFQM sheme „Prepoznani v odličnosti – Recognised for Excellence“ za dosežene točke ocenjevanja ter se obenem vpisale na seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM v Bruslju.

 

2015 

Med finalisti za nagrado PRSPO v letu 2015 ni bilo kandidata, ki bi v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno državno nagrado. Zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

 

Finalisti              

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Žale d.o.o., Ljubljana

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Elektro Maribor d.d.

 

Diplome

Prijavljene organizacije so hkrati prejele tudi mednarodno veljavne certifikate EFQM sheme „Prepoznani v odličnosti – Recognised for Excellence“ za dosežene točke ocenjevanja ter se obenem vpisale na seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM v Bruslju.

 

2014 

Med finalisti za nagrado PRSPO v letu 2014 ni bilo kandidata, ki bi v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno državno nagrado. Zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

 

Finalisti

 Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Europlakat d.o.o., Ljubljana

 

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice

 

Diplome

Prijavljene organizacije so hkrati prejele tudi mednarodno veljavne certifikate EFQM sheme „Prepoznani v odličnosti – Recognised for Excellence“ za dosežene točke ocenjevanja ter se obenem vpisale na seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM v Bruslju.

 

2013

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Odelo Slovenija d.o.o., Prebold

 

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Odelo Slovenija d.o.o., Prebold

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Europlakat d.o.o., Ljubljana
 • Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Maribor

 

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja

 • Pogrebno podjetje Maribor d.d.

 

Dobitnik diplome za posebne dosežke  - za poseben dosežek na področju voditeljstva, strategije in virov

 • Europlakat d.o.o., Ljubljana

 

Diplome

Prijavljene organizacije so hkrati prejele tudi mednarodno veljavne certifikate EFQM sheme „Prepoznani v odličnosti – Recognised for Excellence“ za dosežene točke ocenjevanja ter se obenem vpisale na seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM v Bruslju.

 

2012

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Lotrič meroslovje d.o.o., Selca

 

Finalisti              

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Hidria AET d.o.o., Tolmin
 • Lotrič meroslovje d.o.o., Selca
 • Mariborski vodovod d.d. Maribor

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Ljutomer

 

Diplome

Prijavljene organizacije so prvič hkrati prejele tudi mednarodno veljavne certifikate EFQM sheme „Prepoznani v odličnosti – Recognised for Excellence“ za dosežene točke ocenjevanja ter se obenem vpisale na seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM v Bruslju.

 

2011 

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • TPV D.D., Novo mesto

 

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 in zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • TPV d.d., Novo mesto

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Univerza na Primorskem
 • Upravna enota Celje
 • Upravna enota Novo mesto
 • Upravna enota Trebnje

 

Diplome

Dobitnik diplome za posebne dosežke  - za največji napredek v oceni glede na predhodno oceno

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca

 

Dobitnik diplome za posebne dosežke  - za poseben dosežek na področju zaposlenih

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Trebnje

 

Dobitnik diplome za posebne dosežke  - za rezultate na področju odjemalcev

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Novo mesto

 

 

2010 

Med finalisti za nagrado PRSPO v letu 2010 ni bilo kandidata, ki bi v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno državno nagrado. Zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

 

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj
 • TPV d.d., Novo mesto

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • v tej kategoriji ni bilo finalistov

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Krško
 • Upravna enota Novo mesto
 • Upravna enota Trebnje

 

Diplome

Dobitnik diplome za posebne dosežke na področju inovativnosti in učenja

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • TPV d.d., Novo mesto

Dobitniki srebrne in bronaste diplome za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO 2010       

Srebrna diploma

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj
 • TPV d.d., Novo mesto

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja:

 • Upravna enota Krško
 • Upravna enota Novo mesto
 • Upravna enota Trebnje

Bronasta diploma

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Sava Hoteli Bled d.d., Kranj

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Ljutomer

 

2009 

Med finalisti za nagrado PRSPO v letu 2009 ni bilo kandidata, ki bi v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno državno nagrado. Zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

 

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj
 • Hidria AET d.o.o., Tolmin
 • Zdravilišče Radenci d.o.o., Radenci

 

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • V tej kategoriji ni bilo finalistov

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Upravna enota Trebnje

 

Diplome

Dobitnika diplome za posebne dosežke – za stanovitnost namena in širjenje koncepta odličnosti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Zdravilišče Radenci d.o.o., Radenci

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto

Dobitniki srebrne in bronaste diplome za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO 2009       

Srebrna diploma

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj
 • Hidria AET d.o.o., Tolmin
 • Zdravilišče Radenci d.o.o., Radenci

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Upravna enota Trebnje

Bronasta diploma

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Celje
 • Upravna enota Slovenj Gradec

 

2007 

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • KRKA, D.D., NOVO MESTO

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • BSH Hišni aparati d.o.o., Nazarje
 • Hidria AET d.o.o. Tolmin
 • Krka, d.d., Novo mesto

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Upravna enota Krško
 • Upravna enota Novo mesto

Diplome

Dobitnik posebne diplome za prepoznaven napredek pri uvajanju modela odličnosti – pomemben napredek glede na predhodno ocenjevanje v letu 2006.

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Krško

 

Dobitniki srebrne in bronaste diplome za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO za leto 2007

Zlata diploma

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • Krka d.d. Novo mesto

 

Srebrne diplome

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • BSH Hišni aparati d.o.o., Nazarje
 • HIDRIA AET d.o.o., Tolmin

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Upravna enota Novo mesto

Bronaste diplome

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi, na področju zasebnega sektorja

 • Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
 • SCT d.d., Ljubljana
 • Terme Radenci d.o.o., Radenci

 

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Upravna enota Krško
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

2006 

Med finalisti za nagrado PRSPO v letu 2006 ni bilo kandidata, ki bi v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno državno nagrado. Zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

Finalisti

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Esotech d.d., Velenje

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Upravna enota Novo mesto

Diplome

Dobitnik posebne diplome za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • BSH hišni aparati d.o.o., Nazarje

Dobitniki srebrne in bronaste diplome za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO 2006       

Srebrna diploma

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Esotech d.d., Velenje

Bronaste diplome

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • AET, d.o.o., Tolmin
 • BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje
 • SCT d.d., Ljubljana
 • Skupina Viator&Vektor d.d., Ljubljana

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • G&P hoteli Bled, d.o.o., Bled

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Upravna enota Novo mesto
 • Upravna enota Murska Sobota
 • Upravna enota Trebnje
 • Upravna enota Ljutomer

 

2005 

Med finalisti za nagrado PRSPO v letu 2005 ni bilo kandidata, ki bi v celoti izpolnjeval visoka merila za to prestižno državno nagrado. Zato je Odbor PRSPO sklenil, da v tem letu nagrade ne podeli.

Finalisti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana
 • Radenska-Zdravilišče Radenci, d.o.o., Radenci

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Esotech d.d., Velenje

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto

V letu 2005 je Odbor PRSPO v sistemu ocenjevanja PRSPO prvič podelil diplome za sodelovanje glede na dosežene točke oz. ravni odličnosti po vzoru EFQM in drugih primerljivih nacionalnih nagrad. Njihov namen je motivacija in priznavanje doseženega napredka ne le zmagovalcem in finalistom, temveč tudi ostalim prijavljenim organizacijam v procesu ocenjevanja PRSPO, da bi jih tako vzpodbudili k nadaljnjemu vztrajanju na poti stalnih izboljšav.

Obrazložitev diplom

Bronaste diplome se podeljujejo organizacijam, ki so v procesu ocenjevanja dokazale nenehno izboljševanje po merilih modela odličnosti in presegle prag 350 točk. Srebrne diplome se podeljujejo organizacijam, ki so v procesu ocenjevanja dokazale nenehno izboljševanje po merilih modela odličnosti in presegle prag 400 točk. Zlate diplome se podeljujejo organizacijam, ki so v procesu ocenjevanja dokazale nenehno izboljševanje po merilih modela odličnosti in presegle prag 450 točk.

Diplome

Dobitniki zlate, srebrne, bronaste diplome za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO 2005

Zlata diploma

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana

Srebrna diploma

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Radenska-Zdravilišče Radenci, d.o.o., Radenci

Bronaste diplome

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • SCT d.d., Ljubljana

Kategorija organizacij z 250 in manj zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Esotech d.d., Velenje

Kategorija organizacij na področju javnega sektorja

 • Splošna bolnišnica Novo mesto

Odbor PRSPO v tem letu ni prepoznal nobene organizacije-prijavitelja, ki bi postal dobitnik posebne pohvale za prepoznaven napredek pri uvajanju modela odličnosti.

 

2004 

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja

 • Petrol d.d., Ljubljana

Finalisti              

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega in javnega sektorja

 • Impol d.d., Slovenska Bistrica
 • Petrol d.d., Ljubljana
 • Prevent d.d., Slovenj Gradec

Diplome

Dobitnika posebne diplome za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti

Kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega sektorja

 • Impol d.d., Slovenska Bistrica
 • SCT d.d., Ljubljana

 

2003 

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • ETI elektroelement d.d., Izlake

Finalisti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • ETI Elektroelement d.d., Izlake
 • Impol d.d., Slovenska Bistrica
 • Prevent d.d., Slovenj Gradec

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Petrol d.d., Ljubljana

Dobitnik posebne diplome za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti              

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • Petrol d.d., Ljubljana

2002        

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Trimo d.d., Trebnje

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • Luka Koper d.d, Koper

Finalisti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Trimo d.d., Trebnje
 • Impol d.d., Slovenska Bistrica
 • ETI Elektroelement d.d., Izlake

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • Luka Koper d.d., Koper

2001        

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d., Kranj

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju storitev

 • Saubermacher&Komunala d.o.o., Murska sobota

 

Finalisti

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju storitev

 • Saubermacher&Komunala d.o.o., Murska Sobota

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d., Kranj
 • Trimo d.d., Trebnje

Diplome

Dobitniki posebne diplome za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju storitev

 • Smart Com d.o.o., Ljubljana

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • Luka Koper d.d, Koper

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju proizvodov

 • Danfoss Compressors d.d., Črnomelj

2000        

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici

Finalisti              

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici
 • Prevent d.d., Slovenj Gradec
 • Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d., Kranj

Diplome

Dobitnik posebne diplome za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • Radenska – Zdravilišče, Radenci d.o.o., Radenci

1999        

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Revoz d.d., Novo mesto

 

 Finalisti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Revoz d.d., Novo mesto
 • Trimo d.d., Trebnje
 • Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju izdelkov

 • Danfoss Trata d.d., Ljubljana

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • ISS Servisystem d.o.o., Maribor

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju storitev

 • Saubermacher&Komunala d.o.o., Murska Sobota

1998       

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju storitev

 • Hermes Softlab d.o.o., Ljubljana

Finalisti

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov

 • Trimo d.d., Trebnje
 • Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici
 • Revoz d.d., Novo mesto

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju izdelkov

 • Danfoss Trata d.d., Ljubljana

Kategorija pravnih oseb z več kot 250 zaposlenimi na področju storitev

 • ISS Servisystem d.o.o., Maribor

Kategorija pravnih oseb z 250 in manj zaposlenimi na področju storitev

 • Hermes SoftLab d.o.o., Ljubljana
 • Saubermacher&Komunala d.o.o., Murska Sobota