Strategija poslovne odličnosti

Strategija poslovne odličnosti

Strategija poslovne odličnosti 2018-2030

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za blagostanje ljudi ter ohranjanje okolja. Na podlagi preteklih postopkov podeljevanja priznanj za poslovno odličnost v Sloveniji, smo prišli do točke, ko je potrebno to področje, skladno z razvojem, sistemsko usmerjati, ozaveščati javnosti in krepiti odličnost kot vrednoto.

 

Cilji strategij

 

 Cilji strategije

Cilje strategije bo možno doseči le preko tesnega sodelovanja z deležniki (pravosodje, vzgoja in izobraževanje, znanost, raziskave in razvoj, zdravstvo in javni sektor), ki bodo ustvarili primerno okolje za gospodarstvo in s tem krepili konkurenčnost našega gospodarstva.

 

 Gospodarstvo

 

Za uspešno izvajanje strategije je ključna vloga sistemskega povezovalca, kakor tudi močna vloga SPIRIT Slovenija, javne agencije, pristojne za podjetništvo, ki bo imela predvsem ključno vlogo za področje gospodarskega sektorja in pa ministrstvo, pristojno za javno upravo, ki ima ključno vlogo pri širjenju prakse odličnosti in kakovosti v javni upravi.

Vabimo vas, da si več informacij preberete v sprejeti Strategiji poslovne odličnosti 2018-2030 (pdf) in v podlagi za pripravo strategije, Analizi področja poslovne odličnosti v Republiki Sloveniji (pdf).