Pametno mesto za rast in razvoj vašega podjetja

Pametno mesto za rast in razvoj vašega podjetja

Na svoji podjetniški poti izkoristite močno podporno mrežo subjektov po vsej Sloveniji, ki vas informirajo, mentorirajo in dvigujejo vaše kompetence.

V procesu spodbujanja inovativnosti in podjetništva pri različnih ciljnih skupinah imajo t. i. subjekti inovativnega okolja (SIO) pomembno vlogo. Večinoma so to podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki in sorodne organizacije, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva.

SPIRIT Slovenija podpira delovanje mreže SIO s sofinanciranjem podpornih storitev subjektov inovativnega okolja. Preko javnega razpisa so izbrani prejemniki sredstev (seznam strokovnjakov in mentorjev), ki ciljnim skupinam  brezplačno zagotavljajo potrebno podporo pri njihovih podjetniških izzivih (preverite, katere storitve izvaja mreža SIO).

Poleg mreže SIO  so potencialnim in obstoječim podjetnikom, podjetjem in poslovnim subjektom v vseh fazah razvoja na voljo tudi slovenske poslovne točke, ki nudijo številne brezplačne storitve pri poslovanju z državo. Preverite, kako poslovnim subjektom poenostavljamo in krajšamo poti do države s pomočjo podporne mreže SPOT točk.