Predstavitev subjektov inovativnega okolja in uspešnih podjetniških zgodb 2020

 

Priročnik za vodenje in uspešno delo subjektov inovativnega okolja 2020 

 

Navodila za izvedbo intervjujev SIO