SIO, subjekti inovativnega okolja

SIO, subjekti inovativnega okolja

OBVESTILO UPORABNIKOM storitev SPOT Svetovanje in SIO, subjekti inovativnega okolja

V času nevarnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2 prosimo vse uporabnike storitev mreže SIO in SPOT Svetovanje, da se vsa osebna svetovanja prestavijo. Uporabniki storitev naj se za nujne osebne obiske na regijskih točkah SIO in SPOT Svetovanje predhodno dogovorijo po telefonu ali elektronski pošti.

 

V procesu spodbujanja inovativnosti in podjetništva pri različnih ciljnih skupinah imajo t.i. Subjekti inovativnega okolja (SIO) pomembno vlogo. Večinoma so to podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki in sorodne organizacije, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva.

SPIRIT Slovenija, javna agencija delovanje SIO podpira v okviru programa sofinanciranja izvedbe podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji. Preko javnega razpisa so izbrani prejemniki sredstev, ki ciljnim skupinam nato brezplačno zagotavljajo potrebno podporo pri njihovih podjemih.

Različni vsebinski sklopi podpore, kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot tri faze razpisa, in sicer:

Faza 1

Podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo, ter narediti načrt njegove uresničitve.

Faza 2

Podpora rasti in razvoju start up podjetij. Usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Faza 3

Podpora rasti in razvoju hitrorastočih »scale up« podjetij. Podpora je namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.