Uspešen zaključek projekta EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija

Uspešen zaključek projekta EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija

21. 12. 2023 - EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija, ki ga je vse od leta 2020 koordiniral Zavod za gradbeništvo Slovenije, s koncem leta uspešno zaključuje svoje delovanje v Sloveniji.

EIT Urbana mobilnost je ena izmed skupnosti znanja in inovacij, ki delujejo pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Njeni glavni viziji sta povečevati konkurenčnost evropskih podjetij s področja mobilnosti ter sistematično pospeševati prehod inovativnih izdelkov in storitev na trg.

Skupnost EIT Urbana mobilnost, ustanovljena leta 2019, si prizadeva postati največja evropska iniciativa pri transformiranju urbane mobilnosti, za kar je od 2020 do 2026 predvidenih 400 milijonov evrov sofinanciranja. Glavni cilji skupnosti EIT Urbana mobilnost so:

  •  ustvarjanje boljših življenjskih pogojev v mestih,
  •  spodbujanje učinkovitih politik in sprememb v vzorcih obnašanja na področju mobilnosti,
  •  razbremenitev transportnih mrež v urbanih okoljih, okoljsko učinkovitega in varnega transporta ljudi in blaga (vključno z odpadki),
  •  zapolnitev vrzeli v znanju s področja mobilnosti.

EIT Urbana mobilnost RIS HUB Slovenija je v lokalnem ekosistemu povezovala partnerje s področja urbane mobilnosti z namenom učinkovitejše integracije razširjenega trikotnika znanja (industrija, izobraževalne in raziskovalne institucije ter mesta). Središče se je tudi zavzemalo za povečanje prepoznavnosti slovenskih partnerjev na mednarodnem nivoju, tudi preko inovacijskih, podjetniških in akademskih razpisov v okviru skupnosti EIT Urbana mobilnost.

Projekt je v zadnjih treh letih dosegel številne pomembne mejnike, med drugim:

Ekipa EIT RIS Huba Urbana Mobilnost se ob zaključku delovanja zahvaljuje vsakemu posamezniku, ki je bil na kakršenkoli način vključen v sam projekt, in ostaja na volja za vsa potencialna vprašanja prek e-kontaktov: anja.ilenic@zag.si ali alenka.mauko@zag.si. V kolikor pa imate vprašanja o prihajajočih razpisih in možnostih vključevanja v EIT Urbana mobilnost, pa se obrnite na bence.huba@eiturbanmobility.eu.