Evropska strategija za napredne materiale

Evropska strategija za napredne materiale

1. 3. 2024 - Evropska komisija je predstavila strategijo za področje naprednih materialov, ki so kot ključna omogočitvena tehnologija pomembni za zeleni in digitalni prehod. Evropska komisija predlaga ukrepe na podlagi petih glavnih stebrov, ki jih je po njeni oceni treba izvajati skupaj z državami članicami EU, akterji v industriji in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi. Ta pobuda je predvidena kot prvi korak k skupnemu evropskemu pristopu za napredne materiale.

Tabela 1: Pet glavnih stebrov

Stebri

Krepitev evropskega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema na področju naprednih materialov

Pospeševanje dostopa do inovativnih materialov na trgu. To vključuje razvoj »skupne vrednosti materialov«, evropske digitalne infrastrukture za raziskave in inovacije na področju naprednih materialov za pospešitev oblikovanja, razvoja in preskušanja novih naprednih materialov v nadzorovanem okolju, tudi z uporabo umetne inteligence.

Povečanje kapitalskih naložb in dostopa do financiranja. EU namerava v okviru programa Obzorje Evropa vzpostaviti novo partnerstvo z industrijo, katerega cilj je izvedba naložb  v višini 500 milijonov evrov za obdobje 2025–2027, pri čemer bo vsaj 250 milijonov evrov prihajalo iz zasebnih virov.

Spodbujanje proizvodnje in uporabe naprednih materialov. To vključuje javna naročila za inovacije, določanje standardov in ustanovitev akademije za napredne materiale z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT).

Ustanovitev sveta za tehnologijo za napredne materiale.

Evropska komisija kot primer naprednih materialov omenja grafen kot najmanjši in najmočnejši material, ki kot prevodnik toplote presega baker. Uporablja se na televizijskih zaslonih, računalnikih in pametnih telefonih.

Koristne informacije: