Sprememba Javnega razpisa spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

Sprememba Javnega razpisa spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

04. 10. 2022

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 125, Datum: 30. 9. 2022, Stran: 2115

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23).

V javnem razpisu spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23) (Uradni list RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022) se v 7. točki »Višina razpoložljivih sredstev« spremenita prvi odstavek in razpredelnica, tako, da se sedaj glasita:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.092.316,19 EUR, in sicer:

Proračunska postavka

Leto 2022

(v EUR)

Leto 2023

(v EUR)

Skupaj

(v EUR)

PP 160046 Spodbujanje lesne industrije

300.000,00

1.792.316,19

2.092.316,19

«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj