Popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

25. 08. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 113, Datum: 21. 8. 2020, Stran: 1813

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.

 1. Črta se sedemnajsta alineja 2. točke.
 2. V tretjem odstavku točke 3.1. se v zadnjem stavku črta besedilo »ali prostovoljnega dela«.
 3. V drugem odstavku točke 3.3. se črta besedilo »ali s prostovoljnim delom«.
 4. Črta se deveti odstavek točke 3.3.
 5. Črta se besedilo točke 3.3.1. in 3.3.2.
 6. Črta se druga alineja točke 3.4., v prvi alineji se namesto vejice postavi pika.
 7. Besedilo petega odstavka točke 3.5.1. se nadomesti z novim, ki se glasi: »Ministrstvo bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na zaključena in plačana gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela.«
 8. Črta se šesti odstavek točke 3.5.1.
 9. Sedmi do deseti odstavek točke 3.5.1. postanejo šesti do deveti odstavek.
 10. V novem šestem odstavku točke 3.5.1. se datum »31. 12. 2020« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
 11. V drugem odstavku točke 4.1. se datum »11. 12. 2020« nadomesti z datumom »27. 11. 2020«.
 12. V 4. točki točke 6.3. se datum 11. 12. 2022« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
 13. V točki 6.4. Dokazila in način preverjanja pogojev, se v tabeli Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija, v 4. vrstici, »11. 12. 2022« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
 14. V 8. točki se besedilo »v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »do 8. septembra 2020«.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj