Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

28. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 24. 7. 2020, Stran: 1578

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 400.000,00 EUR v letu 2020.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Za razpis je predviden en rok za oddajo vlog. Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na e-naslov: gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj